ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 4 Sayı : 1 Yıl : 2018
 
Yayın Kurulu | JAREN / Journal of Academic Research in Nursing

Amaç ve Kapsam

Amacımız; dergimizin gerek akademisyenlerin gerekse sağlık profesyonellerinin bilgilerini, bilimsel çalışmalarını yayınlayarak paylaşma olanağı bulacağı ve kaynak olarak da faydalanabilecekleri nitelikli  bir yayın olmasıdır.

Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi (Journal of Academic Research in Nursing-JAREN), yayın dili Türkçe olan, açık erişimli, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik prosedürlerine bağlı olarak yayın yapan ulusal bir dergidir. Dergide hemşirelik/ebelik ve sağlık bilimleri alanlarında yapılan; araştırmalar, olgu sunumları ve güncel konularla ilgili derlemeler yayınlanır. Yılda 3 sayı olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmakta olan derginin finansmanı, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından sağlanmaktadır.
Dergide basılan yazıların tam metinlerine www.jarengteah.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilir.

Editör Ofisi
Baş Editör: Doç Dr. Seda GEYLANİ GÜLEÇ
Adres: Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği, Gaziosmanpaşa -İstanbul
Telefon: +90 212 945 30 00
E-posta: sedagulec73@yahoo.com

 
Hızlı Arama 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved