ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Dergi Hakkında | JAREN / Journal of Academic Research in Nursing

Dergi Hakkında

Derginin Amacı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Hemşirelik/Ebelik ve sağlık bilimleri alanlarında yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir. Kar amacı gütmeyen, kamu yararını gözeten, eğitim ve araştırma hastanesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi kuruluş amaçları ve sosyal sorumluluk politikaları kapsamında nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duymaktadır.
Amacımız; dergimizin gerek akademisyenlerin gerekse sağlık profesyonellerinin bilgilerini, bilimsel çalışmalarını yayınlayarak paylaşma olanağı bulacağı ve kaynak olarak da faydalanabilecekleri nitelikli  bir yayın olmasıdır.
Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi JAREN hemşirelik ve sağlık bakımının tüm alanlarındaki araştırmaları kapsayan bir dergidir. Dergimizin en kısa zamanda PUBMED ve SCI, gibi uluslararası indekslerde yer alabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Dergimize gönderilen ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirmesinde olmayan tüm yazılar ilk olarak editor kurulu tarafından derginin yayın politikalarına uygunluğu açısından değerlendirilir. Uygun görülen makaleler iki danışmanın (hakemin) incelemesine gönderilir. Yazılar alındıktan sonra altı ay içinde değerlendirilerek karar yazara iletilir. Kabul edilen makaleler gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç bir ay içinde dergiye iletilmelidir.

Yayın Sıklığı

Ulusal hakemli bir dergi olan Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi olan JARENNisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Güncel tartışmalar dikkate alınarak dosya konusu oluşturacak, sağlık bilimlerine ve sağlık politikalarına yön verecek şekilde yayın kurulu tarafından belirlenir.
Derginin finansmanı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından sağlanmaktadır. Dergi okuyucudan ücret talebinde bulunmadan, yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmeden, kaliteli görsellerle,   arşivlenmesi kolay bir biçimde daha çok hemşireye /ebeye ulaşmasını sağlamak üzere hem basılı olarak  hem  de  internet   üzerinden elektronik ortamda yayınlanmaktadır.

Yayın Dili
Yayın dili Türkçe-İngilizce olan, açık erişimli, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik prosedürlerine bağlı olarak yayın yapan ulusal bir dergidir.
Gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe ve İngilizce) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Çalışmalar yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır.

Açık Erişim Politikası
JAREN açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.


JAREN’de yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. JAREN bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.
JAREN, açık erişim sağlama politikası kapsamında kütüphanelerin dergi içeriğini kütüphane katalog kayıtlarına almalarını önermektedir.
JAREN'in yayıncısı olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hiç bir kütüphane veya okuyucudan yayınlanan elektronik makalelere erişim için abonelik ve ücret talep etmeyeceğini taahhüt eder.
JAREN makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmediği için hiç bir gelir kaynağı bulunmamaktadır.
Dergide basılan yazıların tam metinlerine www.jarengteah.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. (Bkz. İletişim).

Telif Hakkı Düzenlemesi
Dergide yayımlanmış ya da yayımlanacak olan tüm yazıların yayın hakkı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi olan JAREN Dergisi’ne aittir. Yayın kurulunun izni olmadan yazıların tümü veya herhangi bir bölümü yayınlanamaz. 

Gizlilik Beyanı
Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır

 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved