ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 6 Issue: 1 Year : 2020
 
Sexual Problems in Women with Cancer []
. 2019; 5(2): 156-162 | DOI: 10.5222/jaren.2019.09709  

Sexual Problems in Women with Cancer

Ayşe Çil Akıncı1, Sena Dilek Aksoy2
1Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Medeniyet University, Istanbul, Turkey
2Faculty Of Health Sciences, Department Of Midwifery, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

All cancers and treatment methods, especially breast and gynecological cancers, affect sexual functions, and sexual problems continue after the disease. Maintenance of sexual function is important in cancer patients as well as in healthy people. A healthcare team is supposed to counsel and support the patient in preventing and resolving sexual problems in the cancer process. Adopting a bio-psycho-social approach to assess sexuality to provide solutions to sexual problems provides a holistic perspective. Breast and gynecological cancers are major health issues that cause sexual problems in women, but colorectal cancers, head and neck cancers, and treatment modalities in the cancer process also lead to sexual problems in women. This study provides information on cancer types and treatment methods that cause sexual problems in women and the frequency and causes of sexual problems in women with cancer.

Keywords: Female, Cancer, Sexual Dysfunction


Kanserli Kadınlarda Cinsel Sorunlar

Ayşe Çil Akıncı1, Sena Dilek Aksoy2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Kocaeli

Başta meme ve jinekolojik kanserler olmak üzere tüm kanserler ve tedavi yöntemleri cinsel fonksiyonları etkilemekte olup hastalık sonrası dönemde de cinsel sorunlar devam etmektedir. Cinsel işlevin sürdürülmesi sağlıklı kişilerde olduğu kadar kanserli hastalarda da önemlidir. Sağlık ekibi kanser sürecinde cinsel sorunların ortaya çıkmasını önleme, çözümü konusunda hastalara danışmanlık ve destek vermeyle yükümlüdür. Cinsel sorunlara çözüm getirebilmek için cinselliği değerlendirirken biyo-psiko-sosyal yaklaşımı kullanmak bütüncül bir bakış açısı sağlar. Meme ve jinekolojik kanserler, kadınlarda cinsel sorunlara neden olan en önemli sağlık sorunları olmakla birlikte kolorektal kanserler, baş ve boyun kanserleri ve kanser sürecinde uygulanan tedavi yöntemleri de kadınlarda cinsel sorunların oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Bu makalede kadınlarda cinsel sorunlara neden olan kanser türleri ve tedavi yöntemleriyle, kanserli kadınlarda ortaya çıkan cinsel sorunların sıklığı ve nedenleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kanser, Cinsel Sorun


Ayşe Çil Akıncı, Sena Dilek Aksoy. Sexual Problems in Women with Cancer. . 2019; 5(2): 156-162

Corresponding Author: Sena Dilek Aksoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (28 accesses)
 (603 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO Academic Search Complate. 
Search 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved