ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 4 Issue: 2 Year : 2018
 
The Role of Nurse in Drug Management in Elderly Individuals []
. 2018; 4(2): 120-126 | DOI: 10.5222/jaren.2018.120  

The Role of Nurse in Drug Management in Elderly Individuals

Hatice Kaya, Nuray Turan, Yeliz Çulha, Gülsün Özdemir Aydın
Fundamentals of Nursing, Istanbul University, Florence Nightingale Nursing Faculty, Istanbul, Turkey

Chronic diseases are increasing along with aging and correspondingly drug utilization rate is also increasing. The presence of more than one chronic diseases in elderly people leads to multiple drug use, and this situation brings along the problems of taking the correct medicine and drug compliance as well. In some studies carried out, it was reported that the drug compliance of elderly people living at home was lower compared to elderly patients staying in hospitals or nursing homes, and they did not take some medicines or skipped doses. The nurse, who is a member of the health team who knows the best of the healthy / ill individual and observes the effects of the drug, has important roles and responsibilities especially in elderly people. Supporting the independence of the elderly individual is the most important part of holistic care. For this reason, it is very important for elderly people to use nursing process, which is a scientific problem solving method, in drug management.

Keywords: Drug use, drug management, elderly individual, nursing process


Yaşlı Bireylerde İlaç Yönetiminde Hemşirenin Rolü

Hatice Kaya, Nuray Turan, Yeliz Çulha, Gülsün Özdemir Aydın
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul

Yaşlanma ile birlikte kronik hastalıklar ve buna bağlı olarak ilaç kullanımı artmaktadır. Yaşlı bireylerde birden çok kronik hastalık olması çoklu ilaç kullanımına neden olmakta bu durum, kognitif ve fonksiyonel kapasitenin azalmasıyla doğru ilacın alınması ve ilaca uyum sorununu beraberinde getirmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda evde yaşayan yaşlı bireylerin, hastane veya bakım evlerinde kalanlara göre ilaç uyumunun daha düşük olduğu, bazı ilaçlarını hiç almadıkları veya doz atladıkları bildirilmiştir. Sağlıklı/hasta bireyi en iyi tanıyan ve ilacın etkilerini gözleyen sağlık ekibi üyesi olan hemşire özellikle yaşlılık döneminde önemli rol ve sorumluluklara sahiptir. Yaşlı bireyin bağımsızlığının desteklenmesi, holistik bakımın en önemli parçasıdır. Bu nedenle, yaşlı bireylerin ilaç yönetiminde, bilimsel sorun çözme yöntemi olan hemşirelik süreci kullanılması oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İlaç kullanımı, ilaç yönetimi, yaşlı birey, hemşirelik süreci


Hatice Kaya, Nuray Turan, Yeliz Çulha, Gülsün Özdemir Aydın. The Role of Nurse in Drug Management in Elderly Individuals. . 2018; 4(2): 120-126

Corresponding Author: Nuray Turan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO Academic Search Complate. 
Search 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved