ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 4 Issue: 2 Year : 2018
 
Behavioral Problems in Early Childhood Period and the Role of Psychiatry Nurses []
. 2018; 4(2): 112-119 | DOI: 10.5222/jaren.2018.112  

Behavioral Problems in Early Childhood Period and the Role of Psychiatry Nurses

Özge Kapısız1, Semra Karaca2
1Sakarya University, Faculity of Health Sciences, Department of Midwifery, Sakarya,Turkey
2Marmara University, Faculity of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey

Early childhood is a period during which the child starts to gain values of the society and behaviors and habits that are appropriate for the cultural structure of that society. Parents may face a number of problems in their first year with their children. The purpose of this review is to discuss the role of psychiatric nurses with important roles in community mental health by addressing behavioral problems seen in early childhood. Parents should be informed about the care and treatment of children is of paramount importance in the prevention of behavioral problems. Psychiatric nurses can contribute to the reduction and prevention of behavioral problems by providing guidance and counseling to inform parents.

Keywords: Early childhood period, behavıoral problems, psychiatric nurses


Erken Çocukluk Döneminde Görülen Davranışsal Sorunlar ve Psikitatri Hemşiresinin Rolü

Özge Kapısız1, Semra Karaca2
1Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sakarya, Türkiye.
2Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Erken çocukluk dönemi çocuğun içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış ve alışkanlıkları kazanmaya başladığı bir dönemdir. Ebeveynler çocuklarıyla geçirdikleri ilk yıllarda bir takım sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu derlemenin amacı, erken çocukluk döneminde görülen davranışsal sorunları ele alarak, toplum ruh sağlığı alanında önemli görevleri olan psikiyatri hemşirelerinin rollerini tartışmaktır. Ebeveynlerin çocuk bakımı ve yaklaşımı konusunda bilgilendirilmesi davranışsal sorunların önlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Psikiyatri hemşireleri, ebeveynleri bilgilendirme konusunda rehberlik ve danışmanlık yaparak davranışsal sorunların azaltılması ve önlenmesine katkı sağlayabilirler.

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk dönemi, davranışsal sorunlar, psikiyatri hemşireliği


Özge Kapısız, Semra Karaca. Behavioral Problems in Early Childhood Period and the Role of Psychiatry Nurses. . 2018; 4(2): 112-119

Corresponding Author: Özge Kapısız, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO Academic Search Complate. 
Search 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved