ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 6 Issue: 1 Year : 2020
 
Place of Psychoeducation in the Management of Childbirth Fear []
. 2019; 5(2): 163-168 | DOI: 10.5222/jaren.2019.74046  

Place of Psychoeducation in the Management of Childbirth Fear

Mehtap Akgün, İlkay Boz
Akdeniz University Nursing Faculty, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Antalya, Turkey

Fear of birth negatively affects women and processes before, during and after birth. The aim of this review is to raise awareness in health care professionals by bringing together studies that examine the effects of psychoeducation on childbirth fear. Literature search for topics CINAHL, PubMed, Science Direct, Ovid, Medline, Science Citation Index (Web of Science), and Cochrane Central Register of Controlled Trials, ULAKBIM and YÖK National Thesis Center databases. In the management of fear of birth, between 2006-2018, twelve experimental studies were conducted on psychoeducation in Australia, Finland, Sweden and Iran. Psychoeducation was found to be statistically effective in reducing the fear of birth in seven of nine studies examining the effect of psychoeducation on the fear of birth, However, it was found that psychoeducation significantly reduced the cesarean rate in six of the seven studies examining the effect of psychoeducation on the type of birth. Finally psychoeducation increases the preference for vaginal birth while decreasing fear of birth and cesarean section. Psychoeducation, however, reduces the level of postpartum depression in women and supports maternal adaptation. As a result of integrating psychoeducation into nursing care practices on fear of childbirth, it is considered to contribute to the quality of care.

Keywords: Birth, educational, fear, maternity nursing, psychology


Doğum Korkusu Yönetiminde Psikoeğitimin Yeri

Mehtap Akgün, İlkay Boz
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

Doğum korkusu, doğumdan önce, sırasında ve sonrasında kadını ve tüm süreçleri olumsuz etkilemektedir. Bu derlemenin amacı doğum korkusu üzerine psikoeğitimin etkisini inceleyen çalışmaları bir araya getirerek sağlık bakım profesyonellerinde farkındalık oluşturmaktır. Konuya ilişkin literatür taraması CINAHL, PubMed, Science Direct, Ovid, Medline, Science Citation Index (Web of Science), and Cochrane Central Register of Controlled Trials, ULAKBIM ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Doğum korkusunun yönetiminde psikoeğitim üzerine 2006-2018 yılları arasında, Avustralya, Finlandiya, İsveç ve İran’da 12 deneysel çalışmanın yapıldığı belirlenmiştir. Psikoeğtimin doğum korkusu üzerine etkisini inceleyen dokuz çalışmanın yedisinde, doğum korkusunu azaltmada psikoeğitimin istatistiksel olarak anlamlı biçimde etkili olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, doğum şekli üzerine psikoeğitimin etkisini inceleyen yedi çalışmanın altısında, psikoeğitimin sezaryen oranını istatistiksel olarak anlamlı biçimde azalttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak psikoeğitim, kadınların doğum korkusu ve sezaryen oranını azaltırken vajinal doğum şekli tercihini artırmaktadır. Bununla birlikte psikoeğitim, kadınların postpartum depresyon düzeyini azaltmakta ve maternal uyumu desteklemektedir. Doğum korkusu üzerine psikoeğitimin hemşirelik bakım uygulamalarına entegre edilmesi sonucunda bakım kalitesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğum, doğum hemşireliği, eğitsel psikoloji, korku


Mehtap Akgün, İlkay Boz. Place of Psychoeducation in the Management of Childbirth Fear. . 2019; 5(2): 163-168

Corresponding Author: İlkay Boz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (23 accesses)
 (603 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO Academic Search Complate. 
Search 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved