ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 4 Sayı : 3 Yıl : 2018
 
: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Palyatif Bakım Merkezlerinde Tedavi Gören Hastalara Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükleri ve Tükenmişlik Durumları
Burden and Burnout of Caregivers Whose Patients Treated at the Palliative Care Center
Memet Taşkın Egici, Meral Kök Can, Dilek Toprak, Güzin Zeren Öztürk, Elif Serap Esen, Burcu Özen, Nurcan Sürekci
doi: 10.5222/jaren.2019.38247  

2.
Sağlık Çalışanları İle Mikrobiyota ve Probiyotik Üzerine Kesitsel Çalışma
Cross-Sectional Study On Microbiota And Probiotic With Health Workers
Beray Gelmez Taş, Güzin Zeren Öztürk, Çağdaş Emin Maç, Memet Taşkın Egici, Dilek Toprak
doi: 10.5222/jaren.2018.96530  

3.
Meme kanseri ve erken tanı yöntemleri eğitiminin öğrencilerin sağlık bilgisi, inanç ve uygulamalarına etkisi*
The effect of education breast cancer and early diagnosis methods on the students’ health knowledge, belief and practice*
Yasemin Gümüş Şekerci, Rabia Sohbet
doi: 10.5222/jaren.2019.48343  

4.
112 Acil Sağlık Personelinin Elektrokardiyografi Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Saptanması
The Knowledge, Attitude and Behaviorus of 112 Emergency Health Personnel About Electrocardiography
Ozan Özışık, Mustafa Burak Sayhan, Ömer Salt
doi: 10.5222/jaren.2018.10437  Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved