ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 4 Sayı : 1 Yıl : 2018
 
: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Basınç Yarası Değerlendirilmesinde Sık Kullanılan Ölçekler
Scales Used Frequently in the Assessment of Pressure Sores
Hülya Fırat Kılıç, Gülten Sucu Dağ
doi: 10.5222/jaren.2017.049   2017; 3 - 1 | Sayfalar 49 - 54 (2922 kere görüntülendi)

2.
HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK BİR ADIM: IMventro-sim
A Technological Step in Nursing Education: IMventro-sim
Merdiye Şendir, Ela Yılmaz Coşkun
doi: 10.5222/jaren.2016.103   2016; 2 - 2 | Sayfalar 103 - 108 (2070 kere görüntülendi)

ORJINAL ARAŞTIRMA
3.
Üriner İnkontinanslı Kadınların Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Assessment Of Sexual Function Of The Women With Urinary Incontinence
Neriman Güdücü, Neslihan Keser Özcan
doi: 10.5222/jaren.2016.016   2016; 2 - 1 | Sayfalar 16 - 23 (1455 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Spiritüalizm Ve Hemşirelik: Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel Bakımın Önemi
Spiritualism And Nursing: The Importance Of Spiritual Care In Intensive Care Patients
Fadime Çınar, Fatma Eti Aslan
doi: 10.5222/jaren.2017.037   2017; 3 - 1 | Sayfalar 37 - 42 (1399 kere görüntülendi)

ORJINAL ARAŞTIRMA
5.
Koroner Arter Bypass Grefti Ameliyatı Geçiren Hastaların Yorgunluklarının İncelenmesi
The Investigation of Fatigue of the Patients Undergoing Coronary Artery By-pass Graft Surgery
Seda Kaya, Leman Şenturan
doi: 10.5222/jaren.2016.059   2016; 2 - 2 | Sayfalar 59 - 67 (1374 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Kısa Barsak ve Waardenburg Sendromlu Çocuğun Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursıng Care Child with Short Bowel and Waardenburg Syndrome: A Case Report
Selmin Şenol, Elif Bılsın, Gülçin Özalp Gerçeker
doi: 10.5222/jaren.2016.044   2016; 2 - 1 | Sayfalar 44 - 50 (1344 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Peloidoterapi Ve Hemşirelik Rolleri
Peloidotherapy And Roles Of The Nurses
Muhteber Hüsmenoğlu
doi: 10.5222/jaren.2016.040   2016; 2 - 1 | Sayfalar 40 - 43 (1269 kere görüntülendi)

8.
Doğumun İkinci Evresinde Kullanılan Ikınma Tipleri
Pushing Techniques During Second Stage of Labor
Refika Genç Koyucu, Nurdan Demirci
doi: 10.5222/jaren.2016.033   2016; 2 - 1 | Sayfalar 33 - 39 (1251 kere görüntülendi)

9.
Sigara bağımlılığına yönelik müdahaleler
Interventions intended for cigarette addiction
Gülçin Korkmaz, Çağlar Şimşek
doi: 10.5222/jaren.2017.1004   2017; 3 - 0 1 | Sayfalar 14 - 23 (1247 kere görüntülendi)

10.
Atıkların Ayrıştırılması, Sosyal Sorumluluk ve Çevre Bilinci Eğitimi
Waste Separation, Social Responsibility and Environmental Awareness Education
Yeliz Çakır Koçak, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan
doi: 10.5222/jaren.2016.097   2016; 2 - 2 | Sayfalar 97 - 102 (1223 kere görüntülendi)

11.
Obsesif kompulsif bozukluğu olan hasta yakınlarında bakım yükü ve psikoeğitim
Burden of care in family caregivers of patients with obsessive compulsive disorder and psychoeducation
Berna Ersoy Özcan, Gül Ünsal
doi: 10.5222/jaren.2017.1010   2017; 3 - 0 1 | Sayfalar 51 - 56 (1187 kere görüntülendi)

ORJINAL ARAŞTIRMA
12.
Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumunda Mesleki ve Kurumsal Faktörlerin Belirlenmesi
Determining The Professional And Organizational Factors In Nurses’ Compliance With Isolation Precautions
Dilek Özden, Hüsna Özveren
doi: 10.5222/jaren.2016.024   2016; 2 - 1 | Sayfalar 24 - 32 (1181 kere görüntülendi)

13.
İlköğretim Öğrencilerine Verilen Atıkların Ayrıştırılması Eğitiminin Bilgi Transferi ile Aile Bilgi Düzeyine Etkisi
The Effect of Waste Seperation Education Provided To Primary School Students by Knowledge Transfer on Family Knowledge Level
Yeliz Çakır Koçak, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan
doi: 10.5222/jaren.2016.001   2016; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 8 (1034 kere görüntülendi)

14.
Fabrika Çalışanlarının Stres Kaynakları ve Stresle Başa Çıkma Tutumlarının Değerlendirilmesi
Assesment of source of stress for factory employess and their manners to cope with stress
Filiz Tavlı, Doç. Dr. Gül Ünsal
doi: 10.5222/jaren.2016.009   2016; 2 - 1 | Sayfalar 9 - 15 (962 kere görüntülendi)

15.
Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları
Attitudes Of Nursing Students Toward Holistic Complemantary And Alternative Medicine
Betül Aktaş
doi: 10.5222/jaren.2017.055   2017; 3 - 2 | Sayfalar 55 - 59 (925 kere görüntülendi)

DERLEME
16.
Farklı Gruplarda Dans ve Haraket Terapisinin Kullanımı ve Etkileri
Use and Effect of Dance and Movement Therapy in Different Groups
Nihan Altan Sarıkaya, Hürrem Ayhan, Özge Sukut
doi: 10.5222/jaren.2017.1001   2017; 3 - 0 1 | Sayfalar 1 - 5 (906 kere görüntülendi)

17.
Maneviyat ve Sağlık
Spırıtualıty and Health
Melike Boztilki, Elif Ardıç
doi: 10.5222/jaren.2017.1008   2017; 3 - 0 1 | Sayfalar 39 - 45 (880 kere görüntülendi)

18.
Psikiyatri Hemşireleri İçin Bir Alan: Şizofrenide Duygu Tanıma ve Sosyal İşlevsellik
A Field For Psychiatric Nurses: Emotion Recognition and Social Functioning in Schizophrenia
Elif Aşık, Gül Ünsal Barlas
doi: 10.5222/jaren.2016.092   2016; 2 - 2 | Sayfalar 92 - 96 (874 kere görüntülendi)

ORJINAL ARAŞTIRMA
19.
Gebe okulunda eğitim alan gebelerin bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma
A study about knowledge level of pregnants that educated in pregnancy school
Nurgül Turgut, Ayşe Güldür, Hatice Çakmakçı, Gülser Şerbetçi, Feray Yıldırım, Ayşe Ender Yumru, Arzu Bebek, Sıdıka Sibel Gülova
doi: 10.5222/jaren.2017.001   2017; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 8 (809 kere görüntülendi)

DERLEME
20.
Çocuk Hakları İhlali: Cinsel İstismar
Violation of Child Rights: Sexual Abuse
Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Ülkü Özsoy
doi: 10.5222/jaren.2017.1011   2017; 3 - 0 1 | Sayfalar 57 - 60 (743 kere görüntülendi)Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved