ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Geçmişten Bugüne Yurtdışındaki Hemşirelik Eğitimi []
. 2019; 5(1): 67-72 | DOI: 10.5222/jaren.2019.00719  

Geçmişten Bugüne Yurtdışındaki Hemşirelik Eğitimi

Zeynep Kırıkkaleli1, Nevin Şahin2
1Lefke Avrupa Üniversitesi
2İstanbul Üniversitesi

Yurtdışında lisanslı hemşire olabilmek için izlenmesi gereken bir kaç yol vardır. Bunlardan ilki, üç yıllık eğitimden oluşan sertifika (diploma) programları, ikincisi iki yıllık ön lisans programları, üçüncüsü ise dört yıl süren, zengin eğitim ve beceri sunan fakülte diploması (lisans) programlarıdır. Bu programların herhangi birinden mezun olan lisanslı hemşire olabilmektedir, fakat her programın mezunlarının rol, yetki ve sorumlulukları birbirinden farklıdır. Lisansüstü hemşirelik eğitimi programları, yüksek lisans ve doktora olarak ikiye ayrılmaktadır. Doktora programı da kendi içerisinde, eğitim ve araştırma rolündeki hemşirelerin tercih ettiği felsefe doktorası (Ph.D) ve uygulama rolündeki hemşirelerin tercih ettiği hemşirelik uygulama doktorası (DNP) olmak üzere ayrılmıştır. Hemşirelik eğitiminin gelişmesi, sağlık hizmetlerinin maliyetinin artması, toplumun kaliteli bakım talep etmesi üzerine hemşirelerin rollerinin geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Tüm bu nedenlerle ileri hemşirelik rolleri ortaya çıkmıştır. Literatürde yurtdışındaki hemşirelik eğitim sürecini ve gelişmelerini açıklamayı amaç edinen çok az çalışmaya ulaşılmıştır. Buradan yola çıkarak derlemede yurtdışındaki hemşirelerin eğitim sürecine ve genişletilmiş rollerine ışık tutmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, hemşirelik eğitimi, genişletilmiş hemşirelik rolleri.


Nursing Education Abroad: Past to Present

Zeynep Kırıkkaleli1, Nevin Şahin2
1European University of Lefke
2İstanbul University

There are a number of approaches to be followed up to become a registered nurse at overseas. First, there are three year diploma programs; second, two year associate degree programs; and third, there are good quality baccalaureate degree programs, where students gain essential skills to be well equipped nurses. On successful completion of the mentioned programs, one can be a registered nurse. However, graduates from different programs would have different roles, responsibilities and authorities. Graduate programs in nursing are divided into two categories, which are masters and doctorate courses. Doctorate programs are also classied in two categories of research-based programs called doctor of philosophy (PhD) and practice-based programs called doctor of nursing practice (DNP). Professional development of nursing has been very popular, because the development of nursing education together with increasing healthcare expenditures increase demand on quality health care services. As a consequence of these, Advance Practice Nursing Roles (APNR) have been emerged. In the nursing literature, very limited studies have aimed to explain the education process and professional development of nursing. In this review, we, therefore, aimed to highlight the education process and the extended roles of the nursing in overseas countries.

Keywords: Nursing, nursing education, extended role of the nurse.


Zeynep Kırıkkaleli, Nevin Şahin. Nursing Education Abroad: Past to Present. . 2019; 5(1): 67-72

Sorumlu Yazar: Zeynep Kırıkkaleli, K.K.T.C.


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved