ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2019
 
Atıkların Ayrıştırılması, Sosyal Sorumluluk ve Çevre Bilinci Eğitimi []
. 2016; 2(2): 97-102 | DOI: 10.5222/jaren.2016.097  

Atıkların Ayrıştırılması, Sosyal Sorumluluk ve Çevre Bilinci Eğitimi

Yeliz Çakır Koçak, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İzmir

Doğa, tüm canlıların yaşamını sürdürebilmesi için önemli
bir sığınak ve büyük bir ekonomik kaynaktır. Ancak zaman
içinde insanlar doğayı sınırsızca kullanmaya hatta sömürmeye
başlamış ve uzun süre doğaya verdikleri zararlardan
habersiz yaşamışlardır.
Doğadaki bu yıkımların en önemlilerinden biri olan çevre
kirliliği de nitel ve nicel olarak artmış, çevrenin kendini
yenileyebilme yeteneğinin çok daha üstüne çıkmıştır. Nüfus
artışı ve kent merkezlerinin çoğalması sonucu çevre kirliliği
ülkelerin gündeminde ilk sıralarda yer almaya başlamıştır.
Sürdürülebilir bir gelecek, çevresel sorunların bilinmesini
ve bu sorunların çözülebilmesi için çevre korumacı
davranışlarda bulunulmasını gerektirmektedir. Çevre korumacı
davranışların en önemlilerinden biri ise eğitimdir.
Çevreye karşı duyarlılık oluşturulması ve çevrenin korunması
yalnızca çevrecilerin, çevre konusunda eğitimin verilmesi
de yalnızca çevre eğitimcilerinin görevi değildir. Bu
konuda tüm insanların kendini sorumlu hissetmesi gerekir.
Bu sorumluluğu taşıyan, bilinçli ve nitelikli insan yetiştirme
görevini üstlenen okullara ve eğitimcilere bu konuda
daha fazla sorumluluk düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, eğitim, sosyal sorumluluk


Waste Separation, Social Responsibility and Environmental Awareness Education

Yeliz Çakır Koçak, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan
Ege University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Midwifery, Izmir

Nature is a notable shelter and an economic resource for
subsistence of all living creatures. However, human beings
began to useor even exploit the nature illimitably with time
insomuch as they have lived unaware of their harming the
nature for a long time.
Environmental pollution that is one of the crucial destructions
in nature has increased qualitatively and quantitatively,
and it has stepped further up on the ability of the
environment renewing itself. Environmental pollution has
taken place near the top of the countries’ agenda as a consequence
of population growth and rise of civic centers. A
sustainable future requires awareness about environmental
problems and acting behaviours protecting environment for
solution of these problems. Education is one of the significant
environmental protectionist behaviours.
Raising awareness against environment and protecting
environment is not only the mission of environmentalists
and providing training for environment is not only the mission
of environmental trainers. Everyone ihas to feel responsible
for it. It brings more responsibility about this issue
to The schools, and trainers taking on the task of bringing
up conscious and qualified people should assume greater
responsibility.

Keywords: Environment, education, social responsibility


Yeliz Çakır Koçak, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan. Waste Separation, Social Responsibility and Environmental Awareness Education. . 2016; 2(2): 97-102

Sorumlu Yazar: Yeliz Çakır Koçak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved