ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Hemşirelik Araştırmalarında Gömülü Teori Yaklaşımı []
. 2019; 5(1): 73-80 | DOI: 10.5222/jaren.2019.18189  

Hemşirelik Araştırmalarında Gömülü Teori Yaklaşımı

Gülay Manav
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Bireyi merkeze alan hemşirelik biliminin tarihsel gelişimi süresince yorumsamacı önermelere gereksinim duyulmuştur. Bu önerme doğrultusunda bireyin içinde bulunduğu dünya “gözlemlemek ve açıklamak”tan çok, “anlamak ve yorumlamak”la kavranabilir. Yorumsamacı bir yaklaşım da nitel araştırmalarla sağlanabilmektedir. Nitel araştırma dünyayı görünür kılan bir dizi yorumlayıcı ve somut uygulamalardan oluşmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden kuram oluşturma yaklaşımı, araştırılan konuyu bütün gerçekliği ile incelemek için sadece veri toplama aracı olarak kullanılmaktadır. Hemşirelik araştırmalarında giderek artan düzeyde gömülü teori kullanımı; klinik uygulamaların gerçekliğinde geliştirilen gömülü teoriler ile bu teorilerin hemşireliğe uygun bir araç olarak geliştirilmesini sağlar. Bu çalışmada gömülü teori yaklaşımının hemşire araştırmacılar tarafından kullanılabilmesi için analizi yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nitel araştırmalar, Gömülü teori, Hemşirelik Araştırmaları


Grounded Theory Approach in Nursing Research

Gülay Manav
Mugla Sitki Kocman University, Health Science Faculty, Pediatric Nursing Deparment

The hermeneutical propositions has been needed during the historical development of the nursing science that the individuals are placed in the center. Through this proposition, the world in which the individual are presently can be comprehended with “the understanding and interpretation” instead of “the observation and description”. The interpretation view can also be achieved through qualitative research. The qualitative research consists of a series of interpretative and concrete applications that make the world visible. The Grounded Theory approach that is one of the qualitative research methods has been only used as a data collection tool so as to examine entirely the subject investigated. The use of the Grounded Theory that is increasingly in the nursing researches enables the theories to be developed as a tool in accordance with the nursing with the grounded theories developed in the reality of the clinical applications. In this study, the grounded theory approach is analyzed so as to be used by the nurse researchers.

Keywords: Qualitative Research, Grounded Theory, Nursing Research


Gülay Manav. Grounded Theory Approach in Nursing Research. . 2019; 5(1): 73-80

Sorumlu Yazar: Gülay Manav, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved