ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 4 Sayı : 3 Yıl : 2018
 
Yaşlı Bireylerde İlaç Yönetiminde Hemşirenin Rolü []
. 2018; 4(2): 120-126 | DOI: 10.5222/jaren.2018.120  

Yaşlı Bireylerde İlaç Yönetiminde Hemşirenin Rolü

Hatice Kaya, Nuray Turan, Yeliz Çulha, Gülsün Özdemir Aydın
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul

Yaşlanma ile birlikte kronik hastalıklar ve buna bağlı olarak ilaç kullanımı artmaktadır. Yaşlı bireylerde birden çok kronik hastalık olması çoklu ilaç kullanımına neden olmakta bu durum, kognitif ve fonksiyonel kapasitenin azalmasıyla doğru ilacın alınması ve ilaca uyum sorununu beraberinde getirmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda evde yaşayan yaşlı bireylerin, hastane veya bakım evlerinde kalanlara göre ilaç uyumunun daha düşük olduğu, bazı ilaçlarını hiç almadıkları veya doz atladıkları bildirilmiştir. Sağlıklı/hasta bireyi en iyi tanıyan ve ilacın etkilerini gözleyen sağlık ekibi üyesi olan hemşire özellikle yaşlılık döneminde önemli rol ve sorumluluklara sahiptir. Yaşlı bireyin bağımsızlığının desteklenmesi, holistik bakımın en önemli parçasıdır. Bu nedenle, yaşlı bireylerin ilaç yönetiminde, bilimsel sorun çözme yöntemi olan hemşirelik süreci kullanılması oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İlaç kullanımı, ilaç yönetimi, yaşlı birey, hemşirelik süreci


The Role of Nurse in Drug Management in Elderly Individuals

Hatice Kaya, Nuray Turan, Yeliz Çulha, Gülsün Özdemir Aydın
Fundamentals of Nursing, Istanbul University, Florence Nightingale Nursing Faculty, Istanbul, Turkey

Chronic diseases are increasing along with aging and correspondingly drug utilization rate is also increasing. The presence of more than one chronic diseases in elderly people leads to multiple drug use, and this situation brings along the problems of taking the correct medicine and drug compliance as well. In some studies carried out, it was reported that the drug compliance of elderly people living at home was lower compared to elderly patients staying in hospitals or nursing homes, and they did not take some medicines or skipped doses. The nurse, who is a member of the health team who knows the best of the healthy / ill individual and observes the effects of the drug, has important roles and responsibilities especially in elderly people. Supporting the independence of the elderly individual is the most important part of holistic care. For this reason, it is very important for elderly people to use nursing process, which is a scientific problem solving method, in drug management.

Keywords: Drug use, drug management, elderly individual, nursing process


Hatice Kaya, Nuray Turan, Yeliz Çulha, Gülsün Özdemir Aydın. The Role of Nurse in Drug Management in Elderly Individuals. . 2018; 4(2): 120-126

Sorumlu Yazar: Nuray Turan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved