ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Sitotoksik Kemoterapi Alan Hastalarda Stres Belirtileri ve Düzeyi ile Baş Etme Yöntemleri Arasında İlişki Var mıdır ? []
. 2019; 5(1): 1-9 | DOI: 10.5222/jaren.2019.28190  

Sitotoksik Kemoterapi Alan Hastalarda Stres Belirtileri ve Düzeyi ile Baş Etme Yöntemleri Arasında İlişki Var mıdır ?

Sezgi Çınar Pakyüz, Özden DEDELİ ÇAYDAM, Cansu KOŞAR ŞAHİN
TC. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

AMAÇ: Bu çalışmada; sitotoksik kemoterapi alan hastalarda stres belirtileri ve düzeyi ile baş etme yöntemleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini Manisa ilinde bir üniversite hastanesinin kemoterapi ünitesine başvuran 116 hasta oluşturdu. Veriler, Hasta tanıtım formu, Algılanan Stres Ölçeği, Stres Belirtileri Ölçeği ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği kullanılarak toplandı.
BULGULAR: Sitotoksik kemoterapi alan hastaların Algılanan Stres Ölçeği ile Stres Belirtileri Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (r=-0,42 p<0,001). Stres Belirtileri Ölçeği ile Kendine Güvenli Yaklaşım (r=-0,41 p<0,001), İyimser Yaklaşım (r=-0,36 p<0,001), Çaresiz Yaklaşım (r=0,27 p<0,01) ve Sosyal destek arama (r=-0,21 p<0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlendi. Algılanan Stres Ölçeği ile Kendine güvenli yaklaşım (r=0,40 p<0,001), İyimser Yaklaşım (r=0,29 p<0,01), Çaresiz Yaklaşım (r=-0,48 p<0,001), Boyun Eğici Yaklaşım (r=-0.26 p<0,01) ve Sosyal Destek Arama (r=0,28 p<0,01) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptandı.
SONUÇ: Sitotoksik kemoterapi alan hastalar stres belirtileri içinde en çok yorgunluk, uyku bozuklukları, erken uyanma, sinirlilik-kızgınlık duyguları ve sıkıntı veren düşünceler deneyimlemekte, stresle baş etmek için ise en çok kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama yöntemlerini kullanmaktadır. Buna bağlı olarak stresle etkili başa çıkabildikleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, kemoterapi, stres, stresle baş etme, algılanan stres


Is There Relatıonship Between Stress Symptoms, Stress Level and Stress Copıng Strategies in Patients Taking Cytotoxic Chemotherapy?

Sezgi Çınar Pakyüz, Özden DEDELİ ÇAYDAM, Cansu KOŞAR ŞAHİN
Manisa Celal Bayar University, Health Sciences Faculty, Internal Disease Nursing Department

OBJECTIVES: Cancer has an intense stressful treatment process due to the various burdens that brings to the individual. The aim of the study is to evaluate relationship between Stresssymtoms, Stress level and Coping Strategies in Patients receiving Cytotoxic Chemotherapy.
METHODS: Research was carried out with116 patients receiving Chemotherapy in a University Hospital Chemotherapy Unit in Manisa using Patient information form, Perceived Stress Scale, Stres Symptoms Scale and Coping Style Scale.
RESULTS: There was a statistical significance correllation between Perceived Stress Scale scores and Stres Symptoms Scale scores (r=-0,42 p<0,001). There was a statistical significance correlation between stres symptom scale scores and self-confident approach (r=-0,41 p<0,001), optimistic approach(r=-0,36 p<0,001), helpless approach (r=0,27 p<0,01) and seeking social support (r=-0,21 p<0,05). There was a statistical significance correllation between Perceived Stress Scale and self-confident approach (r=0,40 p<0,001), optimistic approach (r=0,29 p<0,01), helpless approach(r=-0,48 p<0,001), submissive approach (r=-0,26 p<0,01) and seeking social support (r=0,28 p<0,01).
CONCLUSION: Patients with receiving cytotoxic Chemotherapy mostly experienced fatigue, sleeping disorders, premature waking, nervous-anger feelings and distressing thoughts. They used self confident approach, optimistic approach and seeking social support to cope with stres mostly. Accordingly, it can be said that they can effectively deal with stress.

Keywords: Cancer, Chemotherapy, Stress, Coping stress, Perceived stress


Sezgi Çınar Pakyüz, Özden DEDELİ ÇAYDAM, Cansu KOŞAR ŞAHİN. Is There Relatıonship Between Stress Symptoms, Stress Level and Stress Copıng Strategies in Patients Taking Cytotoxic Chemotherapy?. . 2019; 5(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Cansu KOŞAR ŞAHİN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved