ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Yaşlı Bireylerde Ayak Banyosunun Uyku Kalitesine Etkisi: Sistematik İnceleme []
. 2018; 4(3): 189-194 | DOI: 10.5222/jaren.2018.29491  

Yaşlı Bireylerde Ayak Banyosunun Uyku Kalitesine Etkisi: Sistematik İnceleme

Hanife Durgun1, Hatice Kaya2
1Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları AD.
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Uyku, her bireyin günlük yaşamını ve yaşam kalitesini etkileyen, temel insan gereksinimlerinin karşılanmasında rolü olan ve fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlardan oluşan önemli bir gereksinimdir. Bu çalışma yaşlı bireylerin uyku kalitesinde ayak banyosunun etkisini araştıran çalışmaların sistematik olarak incelenmesi amacıyla planlandı.
Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışmada MEDLINE, Pubmed, Cochrane, Science Direction, Google Scholar ve Researchgate veri tabanları üzerinden “footbath”, “sleep”, “sleep quality” and “age” anahtar kelimeleri kullanılarak zaman sınırlandırması koymadan, yayın dili İngilizce olan ve tam metin erişimi bulunan 7 makale ele alınmıştır. Bu makaleler, yaşlı bireylerde ayak banyosunun uyku kalitesine etkisi açısından incelenmiştir.
Bulgular: İncelenen deney ve kontrol gruplu çalışmalarda, deney grubunda girişim öncesi ve girişim sonrasında uyku bozukluğu oranının düştüğü belirlenmiştir. Deneysel çaprazlama çalışmalarda ise uygulama yapılan gece ile uygulama yapılmayan gece arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (P˃0.05).
Sonuç: Uyku problemi olan bireylerin uyku kalitesini geliştirmede nonfarmakolojik yöntem olan ayak banyosu etkili bir uygulamadır bu nedenle uyku problemi olan bireylere uygulanması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Ayak banyosu, uyku, uyku kalitesi, yaşlılık.


The Effect of Footbath on Sleep Quality in Elderly Individuals: A Systemic Review

Hanife Durgun1, Hatice Kaya2
1Ordu University Faculty of Health Science Fundamentals of Nursing Department
2Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty, Fundamentals Of Nursing, Istanbul

Objective: Sleep is an important need that influences daily life and quality of life of every individual, has a role in meeting basic needs of human, and consists of physiological, psychological, and social aspects. The present study was designed to systematically review the studies investigating the effect of footbath on sleep quality of elderly individuals.
Method: In this descriptive study, 7 articles that were published in English and allowed full text access were addressed without time limitation and by using the key words of “footbath”, “sleep”, “sleep quality” and “age” on MEDLINE, Pubmed, Cochrane, Science Direction, Google Scholar, and Researchgate databases. These articles were reviewed in terms of the effect of footbath on sleep quality of elderly individually.
Results: In the studies with experimental and control groups, the rate of sleep disorder was determined to decrease in experimental group before and after the intervention. Experimentally cross-sectional studies revealed there was no statistically significant difference between the night with the application and the night without the application (P˃0.05).
Conclusion: Footbath, a non-pharmacological method, is an effective application to enhance sleep quality of individuals with sleep problem; therefore, it is recommended to be applied to individuals with sleep problem.

Keywords: Footbath, sleep, sleep quality, age.


Hanife Durgun, Hatice Kaya. The Effect of Footbath on Sleep Quality in Elderly Individuals: A Systemic Review. . 2018; 4(3): 189-194

Sorumlu Yazar: Hanife Durgun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (19 kere görüntülendi)
 (596 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved