ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
İkiz Bebeklerin Birlikte Uyuması: Sistematik Derleme []
. 2018; 4(3): 201-206 | DOI: 10.5222/jaren.2018.30085  

İkiz Bebeklerin Birlikte Uyuması: Sistematik Derleme

Nurdan Akçay Didişen, Hatice Uzşen
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hast. Hemşireliği Ad.

Amaç: Yardımcı üreme teknikleri ile oluşan gebeliklerin %30-35’i çoğul gebeliktir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi ve bakım hizmeti alan çoğul bebeklerin uyku alışkanlıklarının oluşturulması ve taburculuk sonrası ailelerin bu alışkanlıkları sürdürmesi çok önemlidir. Amerikan Pediatri akademisi, ikiz bebeklerin ebeveynleri ile aynı odada ayrı beşiklerde uyumasını önermektedir. Bu literatür çalışmasında ikiz bebeklerin birlikte yatma konusunda 2007-2017 yılları arasında yayınlanmış hemşirelik araştırmalarının genel olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç Yöntem: İkiz bebeklerin birlikte yatması konusunda 2007-2017 yılları arasında yayınlanmış olan araştırmalar incelemeye dahil edilmiştir. Uluslararası veri tabanlarından, Medline, Pubmed, Science Direct, Ebscohost, Web of Science, OneFile, Scopus veri tabanları ‘cobedding twins’ ‘twins baby’ ‘birlikte uyuma’ ‘ikiz bebek’ anahtar kelimeleri kullanarak taranmıştır.
Bulgular: Taramalar sonucunda 92 çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalardan dâhil olma kriterlerine uyan 12 çalışma inceleme kapsamına alınmıştır. İnceleme kapsamına alınan tüm makaleler yazar-yıl, yer ve örneklem, yöntem ve kullanılan formlar, önemli bilgiler başlıkları altında incelenmiştir.
Sonuç: Sistematik derlemeye alınan tanımlayıcı çalışmaların sonucuna göre ebeveynlerin ikiz bebeklerin birlikte uyumasını ilk üç aylık dönemde daha sık uyguladığı, ikiz bebekler büyüdükçe bebeklerin ayrı yatırıldıkları saptanmıştır. Randomize kontrollü çalışmalarda da ikiz bebeklerin birlikte yatırılmasının ağrı, memnuniyet, kilo alımı, topuk kanı alımı sonrası ağlama süresi üzerine olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir. İkiz bebeklerin birlikte yatması konusunda daha çok çalışmanın yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uyku, birlikte uyuma, ikiz bebek


Co-bedding Twins: Systematic Review

Nurdan Akçay Didişen, Hatice Uzşen
Ege University Faculty Of Nursing Department Of Pediatric Nursing

Aim: 30-35% of pregnancies formed by assisted reproductive techniques are multiple pregnancies. It is very important that the sleeping habits of multiple infants who receive treatment and care in the neonatal intensive care unit are established and that these families continue their habits after discharge. The American Academy of Pediatrics recommends sleeping in separate cradles in the same room with parents of twin babies. In this study, it was aimed to investigate nursing researches about co-bedding twin babies between 2007-2017.
Method: The studies published between 2007-2017 on the co-bedding twin babies were included in the study. From international databases, Medline, Pubmed, Science Direct, Ebscohost, Web of Science, OneFile, Scopus databases were scanned using ‘co-bedding twins’ and ‘twins baby’ key words.
Results: As a result of scanning, 92 studies have been reached. Studies that meet the inclusion criteria have been taken into consideration. All the articles included in the scope of the determination were examined under the headings of subject, sample, method, conclusion and suggestions.
Conclusion: According to the results of the descriptive studies taken systematic review, it was determined that parents applied co-bedding of twin babies more frequently in the first quarter. In randomized controlled trials, it was determined that the co-bedding of twin babies had a positive effect on pain, satisfaction, weight gain, crying time after heel blood intake. It is recommended that more studies can do about co-bedding twin infants.

Keywords: Sleeping, cobedding, twin baby


Nurdan Akçay Didişen, Hatice Uzşen. Co-bedding Twins: Systematic Review. . 2018; 4(3): 201-206

Sorumlu Yazar: Hatice Uzşen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (32 kere görüntülendi)
 (610 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved