ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Toraks Cerrahisinde Yoğun Bakım Ortamına İlişkin Hasta Görüşlerinin Belirlenmesi []
. 2018; 4(3): 133-141 | DOI: 10.5222/jaren.2018.36349  

Toraks Cerrahisinde Yoğun Bakım Ortamına İlişkin Hasta Görüşlerinin Belirlenmesi

Emine Kol1, Emine İlaslan2, Sevgi Özdemir3, Abdullah Erdoğan4
1Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Göğüs Cerrahi Yoğun Bakım, Antalya
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya

Amaç: Yoğun bakım ortamına ilişkin hastaların görüşlerinin alınması iyileştirici yoğun bakım ortamı sağlanmasına temel oluşturur. Araştırma toraks cerrahi yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların yoğun bakım ortamı ile ilgili görüşlerinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır.
Çalışma Planı: Araştırma bir üniversite hastanesinin toraks cerrahi yoğun bakım ünitesinde 100 hasta ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Yoğun bakım ünitesinde en az 24 saat yatan, postoperatif dönemde iki ya da dört saat içinde ekstübe olan, soruları anlayabilecek ve cevaplandırabilecek durumda olan hastalar örneklem grubuna dahil edilmiştir. Araştırmada hastaların yoğun bakım ortamına ilişkin görüşlerini belirlemek amacı ile “Yoğun Bakım Ortamına İlişkin Hasta Görüşleri Belirleme Formu” kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 49±16’dır. Hastaların yoğun bakımda kalış gün sayısı ortalama 3 gündür. Hastaların çoğunluğu yoğun bakım ünitesinde aydınlatma düzeyinin ve ortam sıcaklığının normal olduğunu (%88) ve ses düzeyinin rahatsız edici olmadığını (%86) belirtmişlerdir. Hastaların tamamına yakını (%96) ailesini merak ettiğini, %66’sı aile üyelerinin sürekli yanında kalmasını istediklerini ifade etmişlerdir. Hastaların çoğu hemşireye (%97) ve hekime (%75) sorunlarını rahatlıkla söyleyebildiklerini ve %96’sı yoğun bakımda mahremiyetine saygı gösterildiğini belirtmiştir.
Sonuç: Araştırma sonuçları hastaların yoğun bakım ortamı ile ilgili olumlu görüşlere sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Toraks Cerrahisi, Yoğun Bakım Ortamı, Hasta Memnuniyeti, Hemşirelik Bakımı


Determination of Patient Opinions Related to Intensive Care Environment in Thoracic Surgery

Emine Kol1, Emine İlaslan2, Sevgi Özdemir3, Abdullah Erdoğan4
1Nursing Faculty, Akdeniz University, Antalya
2Kumluca Faculty Of Health Sciences, Akdeniz University, Antalya
3Thoracic İntensive Care Unit, Akdeniz University Hospital, Antalya
4Department Of Thoracic Surgery, Akdeniz University Faculty Of Medicine,antalya

Objective: Receiving the opinions of patients regarding intensive care environment forms a basis for providing a therapeutic intensive care environment. The study was conducted for the purpose of examining the opinions of patients hospitalized in thorax surgical intensive care unit regarding intensive care environment.
Study Plan: This descriptive study was conducted with 100 patients in the thorax surgical intensive care unit of a university hospital.
Materials and Methods: The patients who were hospitalized in the intensive care unit for at least 24 hours, extubated within two or four hours in the postoperative period, and could understand and answer the questions were included in the sample group. In the study, the “Form for Determining the Opinions of Patients Regarding Intensive Care Environment” was used for determining the opinions of the patients regarding intensive care environment.
Results: Age average of the patients who participated in the study was 49±16. They were hospitalized in the intensive care unit for three days, on average. Majority of the patients stated that illumination level and ambient temperature in the intensive care unit were normal (88%) and the stress level was not disturbing (86%). Almost all the patients (96%) stated that they were worried about their families and 66% wanted their families to stay with them all the time. Majority of the patients indicated that they could easily talk to nurses (97%) and doctors (75%) about their problems and 96% stated that their privacy was respected in the intensive care unit.
Conclusion: The results of the study show that the patients had positive opinions regarding intensive care environment.

Keywords: Thoracic Surgery, Intensive Care Environment, Patient Satisfaction, Nursing Care


Emine Kol, Emine İlaslan, Sevgi Özdemir, Abdullah Erdoğan. Determination of Patient Opinions Related to Intensive Care Environment in Thoracic Surgery. . 2018; 4(3): 133-141

Sorumlu Yazar: Emine İlaslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (64 kere görüntülendi)
 (625 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved