ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Preeklampsi bakımında tamamlayıcı tıp []
. 2018; 4(3): 195-200 | DOI: 10.5222/jaren.2018.40316  

Preeklampsi bakımında tamamlayıcı tıp

Büşra Yılmaz1, Merve Aydın2, Gülay Rathfisch1
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
2Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Öz
Görülme sıklığı giderek artan preeklampsinin tedavisinde ve semptomlarının hafifletilmesinde tamamlayıcı tıp uygulamalarının önemi giderek artmaktadır. Günümüzde birçok sağlıklı/hasta birey sağlığı geliştirmek ve tedaviyi desteklemek amacıyla tamamlayıcı tıp uygulamalarından faydalanmaktadır. Bu derleme, preeklampsi sorunu yaşayan gebelerde tedavi ve bakım yaklaşımlarında tamamlayıcı tıp uygulamalarının yerini literatür doğrultusunda incelemek amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, tamamlayıcı tıp, hemşirelik bakımı


Complementary medicine in preeclampsia care

Büşra Yılmaz1, Merve Aydın2, Gülay Rathfisch1
1Department Of Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty Women Health And Diseases Nursing, İstanbul, Turkey
2Bağcılar Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

The increasing importance of complementary medicine in the treatment and increasing relief of symptoms of increasing preeclampsia. Today, many healthy /patient individuals benefit from complementary medicine practices to im prove health and promote treatment. This review was carried out to investigate the application of complementary medicine in the treatment and care approaches of pregnancies with preeclampsia problem in the light of the literature.

Keywords: Preeclampsia, complementary medicine, nursing care


Büşra Yılmaz, Merve Aydın, Gülay Rathfisch. Complementary medicine in preeclampsia care. . 2018; 4(3): 195-200

Sorumlu Yazar: Büşra Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (74 kere görüntülendi)
 (1555 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved