ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Annelerin sarsılmış bebek sendromu ve aşırı ağlama hakkında bilgi ve tutumları []
. 2018; 4(3): 172-178 | DOI: 10.5222/jaren.2018.60252  

Annelerin sarsılmış bebek sendromu ve aşırı ağlama hakkında bilgi ve tutumları

Diler Aydın1, Esra Karaca Çiftçi2
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bandırma
2Beykent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç: Bu çalışma 0-2 yaş arasında bebeği olan annelerin bebeklerindeki aşırı ağlamaya karşı verdikleri tepkileri, avutma yöntemlerini ve sarsma sonrasında oluşabilecek sarsılmış bebek sendromu hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan araştırmanın örneklemini Nisan-Ağustos 2015 tarihleri arasında bir hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine muayene amacıyla başvuran, 0-2 yaş aralığında çocuğu olan 279 anne oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmada annelerin %72’si bebeklerinde sorun olmadıkça ağlamadığını ve %65,9’u ise ağlamanın bebeğe zararı olmadığını belirtmişlerdir. Annelerin %56,3’ünün bebekleri ağladığında çaresiz hissettiği ve sakinleştirmek için %54,5’inin sallama yöntemini kullandığı belirlenmiştir. Annelerin bebeği ağlarken %7,9’unun sarstığı ve %82,1’inin sarsılmış bebek sendromunu daha önce duymadığı belirlenmiştir. Araştırmada bebeklerin cinsiyetleri ile günlük ortalama ağlama süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır (p>0,05). Bebeklerin cinsiyeti ile annelerin bebeklerini sarsma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlılık belirlenmiş olup erkek bebeklerin daha çok sarsıldığı saptanmıştır (p<0,05).
Sonuç: Annelerin bebeklerindeki aşırı ağlama ve sarsılmış bebek sendromu hakkında bilgilerinin kısıtlı olduğu belirlenmiştir. Özellikle doğum sonrası ebeveynlere erken dönemde eğitimler verilerek farkındalıkları arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ağlama, sarsılmış bebek, anne, avutma yöntemleri


Shaken baby syndrome of mothers and information about excessive crying and attitudes

Diler Aydın1, Esra Karaca Çiftçi2
1Bandırma Onyedi Eylül University Faculty Of Health Sciences, Department Of Child Health And Diseases Nursing, Bandirma, Turkey
2Beykent University, School Of Health Sciences, Nursing Department, Istanbul, Turkey

Objective: This study was made to determine reactions of mothers to excessive crying of their babies, their condolence methods and their information level about shaken baby syndrome that may be caused by shaking.
Methods: The population of this descriptive and sectionally planned study sample consisted of 279 mothers having a baby of 0-2 years applied to Pediatrics Policlinic of a hospital for physical examination between dates of April / August 2015. Data were collected with face-to-face interview method with a questionnaire form developed by researchers.
Results: %72 stated that their baby would not cry if there was no problem and 65,9% stated that crying had no harm for the baby. It was determined that 56,3% of mothers felt desperate when their babies cried and 54,5% of them used rocking the cradle to calm the baby down. It was determined that 7,9% of mothers shake their babies and 82,1% had not heard of shaken baby syndrome yet. No statistical significance was detected between genders of babies and daily average crying durations (p>0,05). Statistical significance was detected between genders of babies and shaking situation of babies by their mothers, and it was detected that male babies were shaken more (p<0,05)
Conclusion: It was determined that mothers had limited knowledge about excessive crying and shaken baby syndrome in their babies. Educations should be provided for parent in an early period, particularly after birth, thereby increasing their awareness.

Keywords: Crying, shaken baby, mother, condolence methods


Diler Aydın, Esra Karaca Çiftçi. Shaken baby syndrome of mothers and information about excessive crying and attitudes. . 2018; 4(3): 172-178

Sorumlu Yazar: Diler Aydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (19 kere görüntülendi)
 (1078 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved