ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Obezite Durumunun Belirlenmesi []
. 2019; 5(1): 10-16 | DOI: 10.5222/jaren.2019.69672  

Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Obezite Durumunun Belirlenmesi

Sıdıka Oğuz1, Gülşah Çamcı1, Yusuf Arpacıoğlu2, Mehmet Şeker2, Hasan Erbek2, Mehmet Yurtdaş2
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,İstanbul/Türkiye
2Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü İstanbul/Türkiye

Amaç: Bu çalışma İstanbul ilinde bir Aile Sağlığı Merkezine başvuran bireylerin obezite durumunu saptamak amacıyla tanımlayıcı-kesitsel olarak planlandı.
Yöntem: Araştırma İstanbul ilinde bir Aile Sağlığı Merkezine 15 Şubat – 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında başvuran 185 birey ile gerçekleştirildi. Veri toplamada anket kullanıldı. İstatiksel analizler için yüzdelik, frekans, ortalama ve ki-kare kullanıldı. Tüm testlerde anlamlılık seviyesi p<.05 olarak ele alındı.
Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %59.5 kadın %40.5 erkektir. Bireylerin yaş ortalamasının 35.65 ± 14.12 dir. Bireylerin Beden kitle indeksi ortalaması 26.13 kg/m2, bel çevresi ortalaması 87.7 cm, kalça çevresi ortalaması 98.9 cm ve Bel kalça oranı 0.88 cm bulundu. Bireylerin %22.16’sının obez olduğu saptandı (kadınların % 25.45, erkeklerin %17.33 obez ). Kadınların %81.82’sinin bel/kalça oranı yüksek (0.8 ve üstü) ve erkeklerin %4’ünün bel/kalça oranı (1 ve üstü ) yüksek olduğu bulundu. Cinsiyet ile beden kitle indeksi (p=.265) ve bel/kalça oranı arasında (p=.194) anlamlı ilişki saptanmadı. Çalışmada obezite durumu ve yaşam biçimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.
Sonuç: Çalışmada obezite prevelansı yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Beden kitle indeksi, Bel-Kalça Oranı


Determination of the obesity status of individuals who referred to a family health center

Sıdıka Oğuz1, Gülşah Çamcı1, Yusuf Arpacıoğlu2, Mehmet Şeker2, Hasan Erbek2, Mehmet Yurtdaş2
1Marmara University, Health Sciences Faculty, Nursing Department, Nursing Departmen of Internal Medicine Istanbul/Turkey
2Marmara University, Health Sciences Faculty, Nursing Department Istanbul/Turkey

Objective: The research was planned as descriptive and cross sectional study to determine the obesity status of patients who referred to a family health center in Istanbul
Method: The research was carried out with 185 individuals who referred to a Family Health Center in İstanbul between 15 February - 25 May 2017. Questionnaire was used for data collection. For statistical analysis, percentage, frequency, mean, and chi-square were used. Significance level was considered as p <.05 in all tests.
Results: 59.5% of the individuals who participated in the study were women, 40.5% were men. The average age of the individuals was 35.65 ± 14.12. The average body mass index of the individuals was 26.13 kg / m2, waist circumference was 87.7 cm, hip circumference was 98.9 cm and waist hip ratio was 0.88 cm. It was found that 22.16% of the individuals were obese (25.45% of women, 17.33% of men were obese). It was found that 81.82% of women had high waist / hip ratio (0.8 and over) and 4% of men had high waist / hip ratio (1 and over). It was determined that gender was no significant relationship between body mass index (p =.265) and waist / hip ratio (p =.194). There was no significant relationship between obesity and lifestyle of individulas in the study.
Conclusions: The prevalence of obesity was high in study.

Keywords: Obesity, Body mass index, Waist-hip ratio.


Sıdıka Oğuz, Gülşah Çamcı, Yusuf Arpacıoğlu, Mehmet Şeker, Hasan Erbek, Mehmet Yurtdaş. Determination of the obesity status of individuals who referred to a family health center. . 2019; 5(1): 10-16

Sorumlu Yazar: Gülşah Çamcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved