ISSN 2149-4983
 
 
Cilt : 2 Sayı : 2 Yıl : 2016
 
: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ORJINAL ARAŞTIRMA
1.
Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde bası yarası görülme sıklığı ve bası yarası gelişimini etkileyen risk faktörlerinin irdelenmesi.
The research on the incidence of pressure sores in a surgical intensive care unit and the risk factors affecting the development of pressure sores.
H. Banu Katran
doi: 10.5222/jaren.2015.008  JAREN 2015; 1 - 1 | Sayfalar 8 - 14 (2377 kere görüntülendi)

2.
Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği Geliştirilmesi
Developing A Scale for The Image of Nursing Profession
Ayşe Dost, Ayşe Nefise Bahçecik
doi: 10.5222/jaren.2015.051  JAREN 2015; 1 - 2 | Sayfalar 51 - 59 (2013 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Prenatal Tanı Yöntemlerinde Etik Yaklaşım
Ethical Approach In Prenatal Diagnosis
Derya Yüksel Güvenç, Nezihe Kızılkaya Beji, Nuriye Buyukkayacı Duman
doi: 10.5222/jaren.2015.086  JAREN 2015; 1 - 2 | Sayfalar 86 - 90 (1355 kere görüntülendi)

ORJINAL ARAŞTIRMA
4.
Acil Servise Bonzai Kullanımıyla Başvuran Hastaların Sosyo-Demografik Özelliklerini Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Emergency Service Bonzai Of Patients Presenting With Use Socio - Demographic Characteristics Evaluated Retrospectively
Kamil Yılmaz, Melike Yalçın, Hatice Çakmakcı Buyur, Güven Bektemür, Memet Taşkın Egici, Yeliz Leblebici
doi: 10.5222/jaren.2015.080  JAREN 2015; 1 - 2 | Sayfalar 80 - 85 (956 kere görüntülendi)

5.
Hemşirelik Öğrencilerinde Öz-Duyarlığın İncelenmesi
The Investigation of Self-Compassions among Nursing Students
Serap Bulduk, Elif Ardıç
doi: 10.5222/jaren.2015.060  JAREN 2015; 1 - 2 | Sayfalar 60 - 65 (930 kere görüntülendi)

DERLEME
6.
HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK BİR ADIM: IMventro-sim
A Technological Step in Nursing Education: IMventro-sim
Merdiye Şendir, Ela Yılmaz Coşkun
doi: 10.5222/jaren.2016.103  JAREN 2016; 2 - 2 | Sayfalar 103 - 108 (865 kere görüntülendi)

7.
Alkol Bağımlılığı ve Yaşam Kalitesi
Alcohol Dependence and The Quality Of Life
Melike Dişsiz
doi: 10.5222/jaren.2015.091  JAREN 2015; 1 - 2 | Sayfalar 91 - 95 (764 kere görüntülendi)

ORJINAL ARAŞTIRMA
8.
Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumunda Mesleki ve Kurumsal Faktörlerin Belirlenmesi
Determining The Professional And Organizational Factors In Nurses’ Compliance With Isolation Precautions
Dilek Özden, Hüsna Özveren
doi: 10.5222/jaren.2016.024  JAREN 2016; 2 - 1 | Sayfalar 24 - 32 (756 kere görüntülendi)

9.
Test İstek-Sonuç Alma Süreleri Üzerine Bir Gözlem; Hastane Uygulaması
An Observation on Total Testing Cycle; Practice on a Hospital
Nilhan Nurlu Ayan, Hatice Orman, Serdar Gövenç, Neval Aksoy, Halime Erdem, Nilgün Bireroğlu, Serdar Türkmen, Naciye Özden Serin
doi: 10.5222/jaren.2015.075  JAREN 2015; 1 - 2 | Sayfalar 75 - 79 (743 kere görüntülendi)

10.
Üriner İnkontinanslı Kadınların Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Assessment Of Sexual Function Of The Women With Urinary Incontinence
Neriman Güdücü, Neslihan Keser Özcan
doi: 10.5222/jaren.2016.016  JAREN 2016; 2 - 1 | Sayfalar 16 - 23 (727 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Kısa Barsak ve Waardenburg Sendromlu Çocuğun Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursıng Care Child with Short Bowel and Waardenburg Syndrome: A Case Report
Selmin Şenol, Elif Bılsın, Gülçin Özalp Gerçeker
doi: 10.5222/jaren.2016.044  JAREN 2016; 2 - 1 | Sayfalar 44 - 50 (693 kere görüntülendi)

DERLEME
12.
Peloidoterapi Ve Hemşirelik Rolleri
Peloidotherapy And Roles Of The Nurses
Muhteber Hüsmenoğlu
doi: 10.5222/jaren.2016.040  JAREN 2016; 2 - 1 | Sayfalar 40 - 43 (646 kere görüntülendi)

ORJINAL ARAŞTIRMA
13.
40 Yaş Üstü Kadınların Meme ve Serviks Kanseri Taramalarına Yönelik Bilgi ve Uygulamaları
Knowledge and Practices Breast and Cervical Cancer Screening Among Womens over Age of 40
Nuriye Büyükkayacı Duman, Derya Yüksel Koçak, Saniye Ayla Albayrak, Şenay Topuz, Gülay Yılmazel
doi: 10.5222/jaren.2015.030  JAREN 2015; 1 - 1 | Sayfalar 30 - 38 (616 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Birey Merkezli Yaklaşım Yaşlıların Acil Bakımında Mümkün müdür?
Is Individual-Centered Approach Possible in Elderly Emergency Care?
Serap Bulduk, Hacer Çetin, Esra Usta
doi: 10.5222/jaren.2015.045  JAREN 2015; 1 - 1 | Sayfalar 45 - 50 (610 kere görüntülendi)

ORJINAL ARAŞTIRMA
15.
Hemşirelerin İletişim ve Empati Beceri Düzeyleri
Communication and Empathi Skill Levels of Nurses
Zümrüt Akgün Şahin, Funda Kardaş Özdemir
doi: 10.5222/jaren.2015.001  JAREN 2015; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 7 (605 kere görüntülendi)

16.
Hakem Dizini
Referee Index

JAREN 2015; 1 - 2 | Sayfa 96 (556 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Gebelerin Fetal Sağlığın Geliştirilmesine Yönelik Yaptığı Uygulamalar
Practices Carried out by Pregnant Women to Improve Foetal Health
Tülay Yılmaz, Hüsniye Dinç, Meltem Demirgöz Bal
doi: 10.5222/jaren.2015.021  JAREN 2015; 1 - 1 | Sayfalar 21 - 29 (551 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Yenidoğan Beslenmesinde Kullanılan Enteral Yöntemler Ve Hemşirelik Bakımı
Enteral Methods Used In Newborn Nutrıtıon And Nursıng Care
Selime Çay, Seda Geylani Güleç
doi: 10.5222/jaren.2015.039  JAREN 2015; 1 - 1 | Sayfalar 39 - 4 (527 kere görüntülendi)

ORJINAL ARAŞTIRMA
19.
Hemşirelerin Kemoterapiye Bağlı Ortaya Çıkan Alopesiye İlişkin Algı ve Tutumları
Perceptions And Attitudes of Nurses Towards Chemotherapy Induced Alopecia
Sebahat Akbal Ateş, Nermin Olgun
doi: 10.5222/jaren.2015.015  JAREN 2015; 1 - 1 | Sayfalar 15 - 20 (518 kere görüntülendi)

DERLEME
20.
Doğumun İkinci Evresinde Kullanılan Ikınma Tipleri
Pushing Techniques During Second Stage of Labor
Refika Genç Koyucu, Nurdan Demi&775;rci&775;
doi: 10.5222/jaren.2016.033  JAREN 2016; 2 - 1 | Sayfalar 33 - 39 (512 kere görüntülendi)

* Tüm Kullanıcılarımızın dikkatine; dergimiz yazım kuralları revize edilmiştir. Yazım kuralları gereği kaynakçanın “Vancouver” stili kullanılarak düzenlenmesi gerekmektedir, ayrıntılı bilgi yazım kuralları başlığımız içerisinde yer almaktadır.

* İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemşirelik/ebelik ve sağlık bilimleri alanında yapılmış bilimsel araştırmaları sunmak üzere, yılda iki kez yayınlanan (Haziran-Aralık) 50 sayfadan oluşan ücretsiz yayınıdır.

 
Hızlı Arama 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved