ISSN 2149-4983
 
 
Cilt : 3 Ek : 1 Yıl : 2016
 
: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK BİR ADIM: IMventro-sim
A Technological Step in Nursing Education: IMventro-sim
Merdiye Şendir, Ela Yılmaz Coşkun
doi: 10.5222/jaren.2016.103  JAREN 2016; 2 - 2 | Sayfalar 103 - 108 (1121 kere görüntülendi)

ORJINAL ARAŞTIRMA
2.
Üriner İnkontinanslı Kadınların Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Assessment Of Sexual Function Of The Women With Urinary Incontinence
Neriman Güdücü, Neslihan Keser Özcan
doi: 10.5222/jaren.2016.016  JAREN 2016; 2 - 1 | Sayfalar 16 - 23 (907 kere görüntülendi)

3.
Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumunda Mesleki ve Kurumsal Faktörlerin Belirlenmesi
Determining The Professional And Organizational Factors In Nurses’ Compliance With Isolation Precautions
Dilek Özden, Hüsna Özveren
doi: 10.5222/jaren.2016.024  JAREN 2016; 2 - 1 | Sayfalar 24 - 32 (875 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Kısa Barsak ve Waardenburg Sendromlu Çocuğun Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursıng Care Child with Short Bowel and Waardenburg Syndrome: A Case Report
Selmin Şenol, Elif Bılsın, Gülçin Özalp Gerçeker
doi: 10.5222/jaren.2016.044  JAREN 2016; 2 - 1 | Sayfalar 44 - 50 (832 kere görüntülendi)

DERLEME
5.
Peloidoterapi Ve Hemşirelik Rolleri
Peloidotherapy And Roles Of The Nurses
Muhteber Hüsmenoğlu
doi: 10.5222/jaren.2016.040  JAREN 2016; 2 - 1 | Sayfalar 40 - 43 (789 kere görüntülendi)

6.
Doğumun İkinci Evresinde Kullanılan Ikınma Tipleri
Pushing Techniques During Second Stage of Labor
Refika Genç Koyucu, Nurdan Demi&775;rci&775;
doi: 10.5222/jaren.2016.033  JAREN 2016; 2 - 1 | Sayfalar 33 - 39 (667 kere görüntülendi)

ORJINAL ARAŞTIRMA
7.
İlköğretim Öğrencilerine Verilen Atıkların Ayrıştırılması Eğitiminin Bilgi Transferi ile Aile Bilgi Düzeyine Etkisi
The Effect of Waste Seperation Education Provided To Primary School Students by Knowledge Transfer on Family Knowledge Level
Yeliz Çakır Koçak, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan
doi: 10.5222/jaren.2016.001  JAREN 2016; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 8 (568 kere görüntülendi)

8.
Fabrika Çalışanlarının Stres Kaynakları ve Stresle Başa Çıkma Tutumlarının Değerlendirilmesi
Assesment of source of stress for factory employess and their manners to cope with stress
Filiz Tavlı, Doç. Dr. Gül Ünsal
doi: 10.5222/jaren.2016.009  JAREN 2016; 2 - 1 | Sayfalar 9 - 15 (522 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Atıkların Ayrıştırılması, Sosyal Sorumluluk ve Çevre Bilinci Eğitimi
Waste Separation, Social Responsibility and Environmental Awareness Education
Yeliz Çakır Koçak, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan
doi: 10.5222/jaren.2016.097  JAREN 2016; 2 - 2 | Sayfalar 97 - 102 (516 kere görüntülendi)

ORJINAL ARAŞTIRMA
10.
Koroner Arter Bypass Grefti Ameliyatı Geçiren Hastaların Yorgunluklarının İncelenmesi
The Investigation of Fatigue of the Patients Undergoing Coronary Artery By-pass Graft Surgery
Seda Kaya, Leman Şenturan
doi: 10.5222/jaren.2016.059  JAREN 2016; 2 - 2 | Sayfalar 59 - 67 (501 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
Psikiyatri Hemşireleri İçin Bir Alan: Şizofrenide Duygu Tanıma ve Sosyal İşlevsellik
A Field For Psychiatric Nurses: Emotion Recognition and Social Functioning in Schizophrenia
Elif Aşık, Gül Ünsal Barlas
doi: 10.5222/jaren.2016.092  JAREN 2016; 2 - 2 | Sayfalar 92 - 96 (458 kere görüntülendi)

ORJINAL ARAŞTIRMA
12.
Ankara Üniversitesi Hemşirelerinde İşe Bağlı Gerginlik Düzeyi ve Rol Çatışması-Rol Belirsizliği Durumu ve Diğer Etmenler
The Level of Work Related Tension and Role Conflict-Role Ambiguity Status of Nurses Working in Ankara University Hospitals
Ayşe Burcu Akbulut Başçı, Ferda Özyurda, Gülay Yılmazel
doi: 10.5222/jaren.2016.051  JAREN 2016; 2 - 2 | Sayfalar 51 - 58 (390 kere görüntülendi)

13.
Genç Erişkinlerin Erkek Hemşirelere Bakış Açısı
Perspective of Young Adults on Male Nurses
Ayşe Burcu Başçı, Gülay Yılmazel
doi: 10.5222/jaren.2016.068  JAREN 2016; 2 - 2 | Sayfalar 68 - 74 (378 kere görüntülendi)

14.
Cerrahi servislerinde çalışan hemşirelerin yaşam kalitesi ve etkileyen değişkenlerin belirlenmesi
Quality of life of the Nurses Working in the Surgery Services, and Determination of the Effective Variables
Esra Çelebi&775;, Yard.doç.dr.nihal Sunal
doi: 10.5222/jaren.2016.084  JAREN 2016; 2 - 2 | Sayfalar 84 - 91 (371 kere görüntülendi)

15.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne Ulaşan Şikâyetlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Complaints Received by Istanbul Provincial Directorate of Health Services - Directorate for Public Health
Neşe Kıskaç, Hamdiye Banu Katran
doi: 10.5222/jaren.2016.075  JAREN 2016; 2 - 2 | Sayfalar 75 - 83 (323 kere görüntülendi)

DERLEME
16.
Basınç Yarası Değerlendirilmesinde Sık Kullanılan Ölçekler
Scales Used Frequently in the Assessment of Pressure Sores
Hülya Fırat Kılıç, Gülten Sucu Dağ
doi: 10.5222/jaren.2017.049  JAREN 2017; 3 - 1 | Sayfalar 49 - 54 (254 kere görüntülendi)

17.
Spiritüalizm Ve Hemşirelik: Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel Bakımın Önemi
Spiritualism And Nursing: The Importance Of Spiritual Care In Intensive Care Patients
Fadime Çınar, Fatma Eti Aslan
doi: 10.5222/jaren.2017.037  JAREN 2017; 3 - 1 | Sayfalar 37 - 42 (197 kere görüntülendi)

ORJINAL ARAŞTIRMA
18.
Gebe okulunda eğitim alan gebelerin bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma
A study about knowledge level of pregnants that educated in pregnancy school
Nurgül Turgut, Ayşe Güldür, Hatice Çakmakçı, Gülser Şerbetçi, Feray Yıldırım, Ayşe Ender Yumru, Arzu Bebek, Sıdıka Sibel Gülova
doi: 10.5222/jaren.2017.001  JAREN 2017; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 8 (146 kere görüntülendi)

19.
Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinde Ayrılık Anksiyetesi
Separatıon Anxıety In Nursıng Faculty Students
Nihan Altan Sarıkaya, Semra Yıldız, Hülya Erkaya
doi: 10.5222/jaren.2017.009  JAREN 2017; 3 - 1 | Sayfalar 9 - 12 (132 kere görüntülendi)

20.
Genelev Kadınlarının Psikososyal İyi Oluşlarınının Belirlenmesi
Women's Psychosocıal Workıng Brothel Prostıtutıon Industry Cases To Determıne
Doç.Dr.Gül Ünsal, Duygu Türk Çetinkaya
doi: 10.5222/jaren.2017.022  JAREN 2017; 3 - 1 | Sayfalar 22 - 29 (125 kere görüntülendi)

* Tüm Kullanıcılarımızın dikkatine; dergimiz yazım kuralları revize edilmiştir. Yazım kuralları gereği kaynakçanın “Vancouver” stili kullanılarak düzenlenmesi gerekmektedir, ayrıntılı bilgi yazım kuralları başlığımız içerisinde yer almaktadır.

* İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemşirelik/ebelik ve sağlık bilimleri alanında yapılmış bilimsel araştırmaları sunmak üzere, yılda üç kez yayınlanan (Nisan, Ağustos ve Aralık) ücretsiz yayınıdır.

 
Hızlı Arama 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved