ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Dergi Hakkında | JAREN / Journal of Academic Research in Nursing

Dergi Hakkında

Derginin Amacı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Hemşirelik/Ebelik ve sağlık bilimleri alanlarında yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir. Kar amacı gütmeyen, kamu yararını gözeten, eğitim ve araştırma hastanesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi kuruluş amaçları ve sosyal sorumluluk politikaları kapsamında nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duymaktadır.
Amacımız; dergimizin gerek akademisyenlerin gerekse sağlık profesyonellerinin bilgilerini, bilimsel çalışmalarını yayınlayarak paylaşma olanağı bulacağı ve kaynak olarak da faydalanabilecekleri nitelikli  bir yayın olmasıdır.
Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi JAREN hemşirelik ve sağlık bakımının tüm alanlarındaki araştırmaları kapsayan bir dergidir. Dergimizin en kısa zamanda PUBMED ve SCI, gibi uluslararası indekslerde yer alabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Dergimize gönderilen ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirmesinde olmayan tüm yazılar ilk olarak editor kurulu tarafından derginin yayın politikalarına uygunluğu açısından değerlendirilir. Uygun görülen makaleler iki danışmanın (hakemin) incelemesine gönderilir. Yazılar alındıktan sonra altı ay içinde değerlendirilerek karar yazara iletilir. Kabul edilen makaleler gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç bir ay içinde dergiye iletilmelidir.

Yayın Sıklığı
Ulusal hakemli bir dergi olan Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi olan JAREN Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Güncel tartışmalar dikkate alınarak dosya konusu oluşturacak, sağlık bilimlerine ve sağlık politikalarına yön verecek şekilde yayın kurulu tarafından belirlenir.
Derginin finansmanı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından sağlanmaktadır. Dergi okuyucudan ücret talebinde bulunmadan, yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmeden, kaliteli görsellerle,   arşivlenmesi kolay bir biçimde daha çok hemşireye /ebeye ulaşmasını sağlamak üzere hem basılı olarak  hem  de  internet   üzerinden elektronik ortamda yayınlanmaktadır.

Yayın Dili
Yayın dili Türkçe-İngilizce olan, açık erişimli, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik prosedürlerine bağlı olarak yayın yapan ulusal bir dergidir.
Gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe ve İngilizce) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Çalışmalar yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır.

 
Hızlı Arama 
Copyright © 2022 JAREN