ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Yayın Politikaları | JAREN / Journal of Academic Research in Nursing

Yayın Politikaları

Bu rehber yayıncılık sektörünün önde gelen ulusal ve uluslararası kurumları incelenerek hazırlanmış, dergi yayın kurulunca uygun bulunmuş ve benimsenmiştir. Dergiye çalışma gönderecek olan bütün araştırmacılarımız tarafından dikkatle incelenmesi önerilmektedir.
Bu politikalar hazırlanırken yararlanılan kaynaklar ve uluslararası otoriteler rehberin sonunda belirtilmiştir.


Politikaların hazırlanması ve benimsenmesi sürecinde yararlanılan kaynaklar:
Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi
ICMJE (International Committee Of Medical Journal Editors)
Creative Commons
COPE (Committee on Publication Ethics)
Eğitim ve Bilim Dergisi Yayın Politikaları
DOAJ Principles Of Transparency And Best Practice In Scholarly Publishing, Version 3
YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 
Hızlı Arama 
Copyright © 2022 JAREN