ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Emergency Service Bonzai Of Patients Presenting With Use Socio - Demographic Characteristics Evaluated Retrospectively []
. 2015; 1(2): 80-85 | DOI: 10.5222/jaren.2015.080  

Emergency Service Bonzai Of Patients Presenting With Use Socio - Demographic Characteristics Evaluated Retrospectively

Kamil Yılmaz1, Melike Yalçın1, Hatice Çakmakcı Buyur1, Güven Bektemür2, Memet Taşkın Egici2, Yeliz Leblebici2
1The Ministry Of Health Foggy Hami̇di̇y The Pediatric Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Istanbul Beyoglu Public Hospitals General Sekretirlig, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to define socio-demographic characteristics of patients who are users and addicts of cannabinoids known as Bonsai or Jameika in our country.
METHODS: This descriptive study has been taken place in Sisli Hamidiye Etfal Education and Researh Hospital between the dates of 01.02.2015 – 30.04.2015. 136 bonsai users and addicts who reside in various boroughs of Istanbul or in different cities have been evaluated. For the data collection, “Intoxication Declaration Form” and “Panates Program” which is used to record patient information to hospital database have been retrospectively used.
RESULTS: We found that most of bonsai users and addicts included to the study were residing in Sisli borough. %69.1 of the users and addicts (94 people) were male. They were mostly between the ages 25-39 (%42,6) and %34.6 of them were primary school graduated.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Bonsai use is more common in male gender. Most of the users are young adults and their education level is low.

Keywords: Bonsai, synthetic cannabinoid, socio-demographic characteristics


Acil Servise Bonzai Kullanımıyla Başvuran Hastaların Sosyo-Demografik Özelliklerini Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Kamil Yılmaz1, Melike Yalçın1, Hatice Çakmakcı Buyur1, Güven Bektemür2, Memet Taşkın Egici2, Yeliz Leblebici2
1Sağlık Bakanlığı Şi̇şli̇ Hami̇di̇ye Etfal Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, İstanbul
2İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri̇ Genel Sekretirliği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, ülkemizde Bonzai veya Jameika olarak bilinen sentetik kanabnoid kullananların sosyo-demografik özelliklerini tespit etmek için yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, tanımlayıcı nitelikte olup 01.02.2015 ve 30.04.2015 tarihlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi`nde yapılmıştır. Çalışma İstanbul ilinin çeşitli ilçeleri ile il dışında ikamet eden toplam 136 bonzai kullanıcısı değerlendirilmiştir. Verilerin toplanmasında; Retrospektif olarak incelenmiş olup Zehirlenme Bildirim Formu ve hastaların hastane kayıt sistemi için kullanılan Hasta Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Programından alınan kayıtlar kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışma kapsamında değerlendirilen bonzai lılarının büyük bölümünün Şişli ilçesinde ikamet ettiği tespit edilmiştir. Çalışmada incelenen bonzai kullanıcılarının 94’ünün (%69.1) erkek, büyük çoğunluğunun (%42.6) 25-39 yaş aralığında ve %34.6’sının ilkokul mezunu olduğu tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bonzai kullanımının erkekler arasında daha yaygın olduğu, büyük çoğunluğunun genç erişkin dönemde olduğu ve eğitim düzeylerinin de düşük olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Bonzai, sentetik kanabinoid, sosyo-demografik özellik


Kamil Yılmaz, Melike Yalçın, Hatice Çakmakcı Buyur, Güven Bektemür, Memet Taşkın Egici, Yeliz Leblebici. Emergency Service Bonzai Of Patients Presenting With Use Socio - Demographic Characteristics Evaluated Retrospectively. . 2015; 1(2): 80-85

Corresponding Author: Kamil Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (33 accesses)
 (2482 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN