ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Psychosocial Health of Women During Pospartum Period and Affecting Risk Factors []
. 2017; 3(1): 61-68 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1012  

Psychosocial Health of Women During Pospartum Period and Affecting Risk Factors

Sema Üstgörül, Emre Yanıkkerem
Celal Bayar University Facultyof Health Scıences Obstetrics And Gynecology Department Of Nursing, Manisa

Postpartum depression is one of the complications after birth which may continue throughout years, and potentially may lead to psychosis. Hence, it is very important to prevent, determine, and evaluate woman’s psychiatric reactions during postpartum period using specific scales. The aim of this study was to investigate the psychological scales used in studies evaluating depression during postpartum period. Among 69 papers obtained from PubMed and Google Academic database, 31 papers excluded after reviewing their irrelevance to the subject of the papers. In total 15 papers in the Turkish language, 23 papers in the English language published between 2010-2016 were reviewed. The Edinburgh Postnatal Depression Scale (n=32), the Beck Depression Inventory (n=4), the Postpartum Depression Screening Scale (n=2), the Hamilton Depression Inventory (n=1), the Fear of Childbirth and Postpartum Period Questionnaire (n=1), the Hospital Anxiety and Depression Inventory (n=2), the Spielberger Trait- State Anxiety Inventory (n=3), the Multimensional Scale of Perceived Social Support (n=7) and the Maternal Attachment Inventory (n=2) were used in studies. The aim of these researches was the evaluation of the prevalence and the risk factors for postpartum depression and anxiety. In Turkey, the prevalence of postpartum depression is ranged from 15.4% to 51.3%. Although there are various scales in order to assess postpartum depression, the Edinburgh Postnatal Depression Scale is the most commonly used.

Keywords: Postpartum period, Postpartum depression, Psychiatric scale.


Postpartum Dönemde Kadınların Psikososyal Durumları ve Etkileyen Risk Faktörleri

Sema Üstgörül, Emre Yanıkkerem
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, manisa

Postpartum depresyon doğum komplikasyonlardan biri olup uzun yıllar sürebilir hatta doğum sonrası psikoza dönüşebilir. Bu nedenle doğum sonrası dönemde psikolojik reaksiyonların uygun ölçeklerle değerlendirilmesi, önleyici ve tedavi edici yaklaşımlar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, postpartum dönemde psikiyatrik ölçeklerin kullanıldığı makalelerinin incelenmesidir. Google Akademik ve Pubmed veri tabanları kullanılarak Türkiye’de yapılan, 69 makaleye ulaşılmış, 31 araştırma çalışma konusu ile ilgili olmadığı için araştırma dışında bırakılmıştır. Bu derlemede Türkiye’de yapılmış ve 2010-2016 yılları arasında basılmış 15 Türkçe, 23 İngilizce makale incelenmiştir. Çalışmalarda Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (n=32), Beck Depresyon Ölçeği (n=4), Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (n=2), Hamilton Depresyon Ölçeği (n=1), Doğum ve Doğum Sonrası Döneme İlişkin Endişeler Ölçeği (n=1), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (n=2), Durumluluk ve Süreklilik Kaygı Envanteri (n=3), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (n=7), Maternal Bağlanma Ölçeği (n=2), kullanılmıştır. Bu çalışmada doğum sonrası anksiyete, depresyon prevalansı ile risk faktörleri incelenmiş ve Türkiye’de postpartum depresyon prevalansının %15.4- 51.3 arasında değiştiği saptanmıştır. Doğum sonrası depresyonu değerlendirmede çeşitli ölçekler olmasına rağmen en sık Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğum sonrası dönem, Postpartum depresyon, Psikiyatrik ölçek.


Sema Üstgörül, Emre Yanıkkerem. Psychosocial Health of Women During Pospartum Period and Affecting Risk Factors. . 2017; 3(1): 61-68

Corresponding Author: Sema Üstgörül, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (36 accesses)
 (4467 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN