ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Communication and Empathi Skill Levels of Nurses []
. 2015; 1(1): 1-7 | DOI: 10.5222/jaren.2015.001  

Communication and Empathi Skill Levels of Nurses

Zümrüt Akgün Şahin, Funda Kardaş Özdemir
Kafkas University School Of Health Science

INTRODUCTION: This study was conducted in order to determine communication and empathi skill levels of nurses.
METHODS: This descriptive study was conducted between March and May 2013 is a public hospital and a university hospital located in Kars. The study was completed with 578 service nurses and officers, who were working and were not on leave or on sick leave in the hospital between dates when the data were collected and argued to participate in the study. Introductory information form for nurses, Empathic Skill Scale, and Communication Skills Inventory were used to collect the data.
RESULTS: It was determined that age, educational background, and weekly working time of nurses affected communication and empathic skills. Communication and empathic skill scale total scores of nurses included in the study were high.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that there is a positive and statistically significant correlation between communication skills and subscales and empathic skills of nurses.


Keywords: Empathy, communication, nurse.


Hemşirelerin İletişim ve Empati Beceri Düzeyleri

Zümrüt Akgün Şahin, Funda Kardaş Özdemir
Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, hemşirelerin iletişim ve empati beceri düzeylerini belirlemek için yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, tanımlayıcı nitelikte olup Mart-Mayıs 2013 tarihleri Kars’ ta bulunan bir devlet hastanesi ve bir üniversite hastanesinde yapılmıştır. Verilerin toplandığı tarihler arasında hastanede çalışan, izinli veya raporlu olmayan, araştırmaya katılmayı kabul eden 578 servis hemşiresi ve sorumluları ile araştırma tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında; hemşireleri tanıtıcı bilgi formu, Empati Beceri Ölçeği ve İletişim Becerileri Envanteri kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin yaşı, eğitim durumu ve haftalık çalışma sürelerinin iletişim ve empati becerilerini etkilediği belirlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin iletişim ve empati beceri ölçek toplam puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin iletişim becerileri ve alt boyutları ile empati becerileri arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Empati, iletişim, hemşire.


Zümrüt Akgün Şahin, Funda Kardaş Özdemir. Communication and Empathi Skill Levels of Nurses. . 2015; 1(1): 1-7

Corresponding Author: Zümrüt Akgün Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (70 accesses)
 (5230 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN