ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Alcohol Dependence and The Quality Of Life []
. 2015; 1(2): 91-95 | DOI: 10.5222/jaren.2015.091  

Alcohol Dependence and The Quality Of Life

Melike Dişsiz
Department of Alcohol-Substance Research, Treatment and Education Bakirkoy Resesarch and Training Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery

INTRODUCTION: The quality of life can be identified as the perception form of the individual’s own situation within his/her culture and a value system. The quality of life’s qualities which fulfills and value the life include not only the symptoms but also subjective wellness, happiness, functionality, discomfort feelings of the individual.
METHODS: The alcohol dependence is a multi dimensional disorder which causes disruption in physical and psychological health and also social relationships of the individual.
RESULTS: The alcohol dependence which is a chronic disorder causes an economic burden for the individual, affects negatively the organism and also damages the health.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For that reason, together with the alcohol dependence, it is inevitable to evaluate the quality of life. The evaluation of the quality of life puts the patient within the center of the treatment and evaluates his/her thoughts. The measurement of the quality of life requires an integrative approach to the current health services which are focused on symptomatic recovery.

Keywords: Quality of life, addiction, alcohol, alcohol dependence.


Alkol Bağımlılığı ve Yaşam Kalitesi

Melike Dişsiz
Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Amatem Kliniği.

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşam kalitesi kişinin kendi durumunu kültürü ve değerler sistemi içinde algılayış biçimi olarak tanımlanabilir. Yaşam kalitesi yaşamı dolduran ve değerli kılan özellikleri, sadece beliritileri değil, bireyin öznel iyilik, hoşnutluk, işlevsellik, rahatsızlık duygularını kapsar.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Alkol bağımlılığı, kişinin fiziksel, ruhsal sağılığında ve sosyal ilişkilerinde bozulmaya neden olan çok boyutlu bir hastalıktır.
BULGULAR: Kronik bir hastalık olan alkol bağımlılığı; kullanan kişiye ekonomik bir yük getirmekte, organizmayı olumsuz yönde etkilemekte ve sağlığa zarar vermektedir. Ayrıca yaşanan nüksler yaşamın birçok boyutunda kısıtlılıklara neden olarak yaşam kalitesini düşürmektedir. Besides the relapses limit multiple areas of the life and decrease the quality of life.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu nedenle alkol bağımlılıyla birlikte yaşam kalitesini değerlendirmek kaçınılmaz olmaktadır. Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, hastayı tedavinin merkezinde tutar ve onun düşünceşlerini değerlendirir. Alkol bağımlılığında yaşam kalitesinin ölçümü semptomatik iyileşmeye odaklanan günümüz sağlık hizmetlerine daha bütüncül bir yaklaşım getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, bağımlılık, alkol, alkol bağımlılığı.


Melike Dişsiz. Alcohol Dependence and The Quality Of Life. . 2015; 1(2): 91-95

Corresponding Author: Melike Dişsiz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (43 accesses)
 (4195 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN