ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 8 Issue: 2 Year : 2022
 
Waste Separation, Social Responsibility and Environmental Awareness Education []
. 2016; 2(2): 97-102 | DOI: 10.5222/jaren.2016.097  

Waste Separation, Social Responsibility and Environmental Awareness Education

Yeliz Çakır Koçak, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan
Ege University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Midwifery, Izmir

Nature is a notable shelter and an economic resource for
subsistence of all living creatures. However, human beings
began to useor even exploit the nature illimitably with time
insomuch as they have lived unaware of their harming the
nature for a long time.
Environmental pollution that is one of the crucial destructions
in nature has increased qualitatively and quantitatively,
and it has stepped further up on the ability of the
environment renewing itself. Environmental pollution has
taken place near the top of the countries’ agenda as a consequence
of population growth and rise of civic centers. A
sustainable future requires awareness about environmental
problems and acting behaviours protecting environment for
solution of these problems. Education is one of the significant
environmental protectionist behaviours.
Raising awareness against environment and protecting
environment is not only the mission of environmentalists
and providing training for environment is not only the mission
of environmental trainers. Everyone ihas to feel responsible
for it. It brings more responsibility about this issue
to The schools, and trainers taking on the task of bringing
up conscious and qualified people should assume greater
responsibility.

Keywords: Environment, education, social responsibility


Atıkların Ayrıştırılması, Sosyal Sorumluluk ve Çevre Bilinci Eğitimi

Yeliz Çakır Koçak, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İzmir

Doğa, tüm canlıların yaşamını sürdürebilmesi için önemli
bir sığınak ve büyük bir ekonomik kaynaktır. Ancak zaman
içinde insanlar doğayı sınırsızca kullanmaya hatta sömürmeye
başlamış ve uzun süre doğaya verdikleri zararlardan
habersiz yaşamışlardır.
Doğadaki bu yıkımların en önemlilerinden biri olan çevre
kirliliği de nitel ve nicel olarak artmış, çevrenin kendini
yenileyebilme yeteneğinin çok daha üstüne çıkmıştır. Nüfus
artışı ve kent merkezlerinin çoğalması sonucu çevre kirliliği
ülkelerin gündeminde ilk sıralarda yer almaya başlamıştır.
Sürdürülebilir bir gelecek, çevresel sorunların bilinmesini
ve bu sorunların çözülebilmesi için çevre korumacı
davranışlarda bulunulmasını gerektirmektedir. Çevre korumacı
davranışların en önemlilerinden biri ise eğitimdir.
Çevreye karşı duyarlılık oluşturulması ve çevrenin korunması
yalnızca çevrecilerin, çevre konusunda eğitimin verilmesi
de yalnızca çevre eğitimcilerinin görevi değildir. Bu
konuda tüm insanların kendini sorumlu hissetmesi gerekir.
Bu sorumluluğu taşıyan, bilinçli ve nitelikli insan yetiştirme
görevini üstlenen okullara ve eğitimcilere bu konuda
daha fazla sorumluluk düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, eğitim, sosyal sorumluluk


Yeliz Çakır Koçak, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan. Waste Separation, Social Responsibility and Environmental Awareness Education. . 2016; 2(2): 97-102

Corresponding Author: Yeliz Çakır Koçak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (29 accesses)
 (2526 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN