ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Supporting The Development of Premature Babies in Neonatal Intensive Care Unit []
. 2018; 4(2): 127-132 | DOI: 10.5222/jaren.2018.127  

Supporting The Development of Premature Babies in Neonatal Intensive Care Unit

Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
Pamukkale Uni̇versi̇ty, Faculty Of Health Sciences, Denizli

Infants born before the end of 37 weeks of pregnancies are defined as being premature, or preterm. Many among of this babiessurvivor have to live with learning disabilities, sight problems and/or hearing impairment. Developmental care" is a term used for the different approaches used while premature infants are in the neonatal intensive care unit; this medical care provides for the developmental needs of the newborn. Developmental care includes the modifications both in the physical environment and in the health care of the newborn. The objective of developmental care is to promote the infant's neurodevelopment by reducing stress, increasing the infant's comfort and facilitating sleep. In this review, effects of the neonatal intensive care unit to the infant and developmental care will be discussed.

Keywords: Developmental care, newborn, nurse


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Prematüre Bebeğin Gelişiminin Desteklenmesi

Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizli

37. gebelik haftasını doldurmadan önce doğan bebekler prematüre ya da preterm olarak kabul edilmektedir. Bu bebeklerden hayatta kalanların birçoğu öğrenme güçlüğü, görme ve işitme sorunları ile ömür boyu yaşamaktadır. Gelişimsel bakım, prematüre bebekler yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatarken kullanılan çeşitli yaklaşımları içeren bir terimdir ve tıbbi bakımın içinde bebeğin gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamayı sağlamaktadır. Gelişimsel bakım hem bebeğin fiziksel çevresindeki hem de bakım verme uygulamalarındaki değişimleri içerir. Gelişimsel bakımın amacı; stresi azaltarak, konforu artırarak ve uykuya teşvik ederek bebeğin sinirsel gelişiminin (neurodevelopment) teşvik edilmesidir. Bu derlemede, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin bebek üzerine etkileri ve gelişimsel bakım tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel bakım, yenidoğan, hemşire


Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan. Supporting The Development of Premature Babies in Neonatal Intensive Care Unit. . 2018; 4(2): 127-132

Corresponding Author: Çiğdem Erdoğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (109 accesses)
 (6295 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN