ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
A New Approach in Nursing Education and Practice: Integration of Nursing Education and Practice []
. 2018; 4(2): 92-99 | DOI: 10.5222/jaren.2018.092  

A New Approach in Nursing Education and Practice: Integration of Nursing Education and Practice

Merdiye Şendir1, Selda Çelik2, Melike Dişsiz3, Rabiye Güney4, Merve Kolcu5, Ayşe Kabuk1, Aytolan Yıldırım6, Güven Bektemür7
1Depatment of Fundamental of Nursing, University of Health Sciences Faculty of Nursing, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Nursing, University of Health Sciences Nursing Faculty, Istanbul, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynocology Nursing, University of Health Sciences Faculty of Nursing, Istanbul, Turkey
4Department of Child Health and Disease Nursing, University of Health Sciences Faculty of Nursing, Istanbul, Turkey
5Department of Public Health Nursing, University of Health Sciences Faculty of Nursing, Istanbul, Turkey
6Department of Managment in Nursing, Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul, Turkey
7Department of Health Management, University of Health Sciences Faculty of Health Science, Istanbul, Turkey

Objective: In this study, it was aimed to make a model for the establishing the best cooperation and integration of university and education-research hospitals in nursing education and practice.
Method: The descriptive study was conducted on April 5, 2017 with the participation of nurses working in the 25 different Ministry of Health Education-Research Hospitals which were affiliated to the State University. The researcher's universe was composed of 63 nurses and reached to the whole of the universe.
Results: The average age of the nurses participating in the survey was 35.50 ± 6.64 years, 74.2% of them are graduated, 50% of them are employed as education nurses and 50.8% of them have been working in this profession for 15 years. The vast majority of respondents indicated that they agreed to “Ineffective student assessment due to lack of teaching staff in the clinic”, “Establishment of a common practice committee with academics and clinical nurses”, “Graduate training nurses who in the clinical field should be part of the theoretical and practical training”.
Conclusion:
In this study, it was determined that the university and the educational-research hospitals adopted collaborative approaches to nursing education and practice. It is recommended that this model be put into practice in pilot education-research hospitals.

Keywords: Nursing, education, model, practice


Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamasında Yeni Bir Yaklaşım: Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamasının Bütünleşmesi

Merdiye Şendir1, Selda Çelik2, Melike Dişsiz3, Rabiye Güney4, Merve Kolcu5, Ayşe Kabuk1, Aytolan Yıldırım6, Güven Bektemür7
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
6İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı, Istanbul
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul

Amaç: Bu araştırmada, hemşirelik eğitim ve uygulamasında, üniversite ile eğitim-araştırma hastanelerinin iş birliği ve bütünleşmesinin en iyi şekilde oluşturulabilmesine ilişkin modelleme yapılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan araştırma, İstanbul’da yer alan ve bir devlet üniversitesiyle afiliasyon protokolü bulunan, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 25 Eğitim-Araştırma Hastanesinin yönetim, eğitim ve kalite birimlerinde çalışan hemşirelerin katılımı ile 5 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 63 hemşire oluşturmuş, örneklem seçimine gidilmeden evrenin tümüne ulaşılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamasının 35,50±6,64 yıl olduğu, %74,2’sinin yüksek lisans yaptığı, %50’sinin eğitim hemşiresi olarak görev yaptığı ve %50,8’inin 15 yıldan uzun süredir bu meslekte çalıştığı belirlenmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun “Öğretim üyelerinin klinikte olmaması nedeniyle öğrenci değerlendirmesinin etkin yapılamaması”, “Akademisyen ve klinik hemşirelerle ortak bir uygulama komisyonu oluşturulması”, “Klinik alanda lisansüstü eğitime sahip hemşirelere akademik kadro verilmesi, teorik ve pratik eğitime katılmalarının sağlanması” ifadelerine katıldıkları gözlenmiştir.
Sonuç: Bu araştırmada, katılımcıların hemşirelik eğitim ve uygulamasında üniversite ile eğitim-araştırma hastanelerinin iş birliği ve bütünleşmesi yaklaşımını benimsedikleri belirlenmiştir. Bu modelin pilot olarak belirlenecek eğitim ve araştırma hastaneleri ile uygulamaya geçirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, eğitim, model, uygulama


Merdiye Şendir, Selda Çelik, Melike Dişsiz, Rabiye Güney, Merve Kolcu, Ayşe Kabuk, Aytolan Yıldırım, Güven Bektemür. A New Approach in Nursing Education and Practice: Integration of Nursing Education and Practice. . 2018; 4(2): 92-99

Corresponding Author: Merve Kolcu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (21 accesses)
 (3171 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN