ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
The Investigation of Self-Compassions among Nursing Students []
. 2015; 1(2): 60-65 | DOI: 10.5222/jaren.2015.060  

The Investigation of Self-Compassions among Nursing Students

Serap Bulduk1, Elif Ardıç2
1Düzce University, Vocational School Of Health Services, Elderly Care Program, Düzce, Turkey
2Üsküdar University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Nursing education is a training that requires advanced professional knoeledges and skills, which various educational stress and emotional exhaustion are often encountered. The nurses are at high risk of losing their self-compassion. The current study examined self-compassion among nurses and nursing students.
METHODS: This study was planned as a descriptive study. Descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency and percentage) were used for analyzing socio-demographic characteristics while Kruskall Wallis and Mann-Whitney U test were used for evaluating the dimensions of the Self Compassions Scale.
RESULTS: Results indicated that self-compassion was associated with year of study, previous place of residence, perceived psychological state and perceived level of communication skills among nursing students.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Finally, total level of self-compassion was found to be medium with the nursing students. Findings suggest that self-compassion may be an effective intervention target for nursing students suffering from negative self-views.

Keywords: Self-Compassions, nursing students


Hemşirelik Öğrencilerinde Öz-Duyarlığın İncelenmesi

Serap Bulduk1, Elif Ardıç2
1Düzce Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım Programı, Düzce, Türkiye
2Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelik eğitimi, yüksek düzeyde mesleki bilgi ve beceri gerektiren; bu özellikleri nedeniyle çok çeşitli eğitim ortamı stresinin ve duygusal tükenmenin sıkça yaşandığı eğitimdir. Hemşirelerin öz-duyarlıklarını kaybetme riski yüksektir. Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin öz-duyarlıkları incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmıştır. Sosyo-demografik özellikleri analiz etmek için tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde), Öz Duyarlık Ölçeği alt boyutlarını değerlendirmek için Kruskall Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanıldı.
BULGULAR: Sonuçlar hemşirelik öğrencileri arasında öz-duyarlık düzeyinin, daha önce yaşadığı yer, algılanan psikolojik durum ve iletişim becerileri ile ilişkili olduğunu gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, toplam öz-duyarlık düzeyinin hemşirelik öğrencilerinde orta düzeyde olduğu belirlendi. Bulgular olumsuz bakış açıları olan hemşirelik öğrencileri için öz-duyarlığın etkili bir müdahale hedefi olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öz-duyarlık, hemşirelik öğrencileri


Serap Bulduk, Elif Ardıç. The Investigation of Self-Compassions among Nursing Students. . 2015; 1(2): 60-65

Corresponding Author: Serap Bulduk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (37 accesses)
 (3086 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN