ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
A Technological Step in Nursing Education: IMventro-sim []
. 2016; 2(2): 103-108 | DOI: 10.5222/jaren.2016.103  

A Technological Step in Nursing Education: IMventro-sim

Merdiye Şendir1, Ela Yılmaz Coşkun2
1Sağlık Bilimleri University, Faculty of Health Sciences, Depatment of Fundamentals of Nursing, İstanbul
2Namık Kemal University, School of Health, Depatment of Fundamentals of Nursing, Tekirdag

Simulation types in nursing education have been increasing
day by day. One of these simulation types is computerbased
simulation. Many advantages derived from technology
are embedded in these programs, and the quality of
education increases, and learning process is facilitated
through achieving interactive learning process. In this
paper, computer-based simulation education and IMventrosim
(Ventrogluteal Area Intramuscular Medication
Application Skill Simulation) developed by researchers are
introduced, and it is aimed to inform and encourage healthcare
professionals, with resultant increase both in the
quality and the impact of nursing education.

Keywords: Nursing education, computer-based simulation, ventrogluteal area, ıntramuscular ınjection, IMventro-sim


HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK BİR ADIM: IMventro-sim

Merdiye Şendir1, Ela Yılmaz Coşkun2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları AD
2Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları AD

Hemşirelik eğitiminde simülasyon türleri gün geçtikçe artmaktadır.
Bu türlerden biri bilgisayar destekli simülasyonlardır.
Teknolojinin sunmuş olduğu birçok avantaj bu tür
programlarda bir aradadır, interaktif eğitim sağlanarak
eğitimin niteliği artmakta ve öğrenme süreci kolaylaşmaktadır.
Bu makalede, bilgisayar destekli simülasyon eğitimi
ve araştırmacılar tarafından geliştirilen IMventro-sim
(Ventrogluteal Bölge İntramüsküler İlaç Uygulama Becerisi
Bilgisayar Destekli Simülasyon) programın tanıtımı, geliştirilme
amacı ve özellikleri paylaşılmış olup, sağlık profesyonellerinin
bilgilendirilmesi ve cesaretlendirilmesi, dolayısıyla
hemşirelik eğitiminin niteliğinin ve gücünün artması
amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, bilgisayar destekli simülasyon, ventrogluteal bölge, intramüsküler enjeksiyon, IMventro-sim


Merdiye Şendir, Ela Yılmaz Coşkun. A Technological Step in Nursing Education: IMventro-sim. . 2016; 2(2): 103-108

Corresponding Author: Ela Yılmaz Coşkun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (48 accesses)
 (5724 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN