ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Is Individual-Centered Approach Possible in Elderly Emergency Care? []
. 2015; 1(1): 45-50 | DOI: 10.5222/jaren.2015.045  

Is Individual-Centered Approach Possible in Elderly Emergency Care?

Serap Bulduk1, Hacer Çetin2, Esra Usta1
1University Of Düzce, Vocational School Of Health, Elderly Care Programme, Duzce, Turkey
2University Of Düzce, Vocational School Of Health,first Aid And Emergency, Düzce, Turkey

INTRODUCTION: It is known that the elderly are the biggest consumer group of emergency care and as a vulnerable group they face considerable risks in the emergency hospital setting. In this article, recommendations are given for extending individualized care practices in terms of making emergency hospital setting more suitable for the elderly and meeting the emergency care needs of the elderly. All medical personnel that offer care to the elderly can establish a balance towards being more elderly-friendly in the setting of emergency care by gaining basic knowledge and skills about old age and providing some environmental arrangements.
METHODS: ...
RESULTS: ...
DISCUSSION AND CONCLUSION: ...

Keywords: acute care, hospitals, older people, individual centered care


Birey Merkezli Yaklaşım Yaşlıların Acil Bakımında Mümkün müdür?

Serap Bulduk1, Hacer Çetin2, Esra Usta1
1Düzce Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım Programı, Düzce, Türkiye
2Düzce Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk Ve Acil Bakım Programı, Düzce,türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşlı insanların acil bakımın en büyük tüketicileri olduğu ve acil hastane ortamında savunmasız bir grup olarak önemli riskler taşıdıkları bilinmektedir. Bu makalede acil hastane ortamının yaşlılar için daha uygun hale getirilmesi ve yaşlıların acil bakım gereksinimlerinin karşılanmasında bireyselleştirilmiş bakım uygulamalarının yaygınlaştırılması adına öneriler sunulmuştur. Yaşlılara bakım veren tüm sağlık personeli yaşlılık ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanarak ve bazı çevresel düzenlemeler sağlayarak acil bakım ortamında daha “yaşlı dostu” yönünde bir denge kurabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ...
BULGULAR: ...
TARTIŞMA ve SONUÇ: ...

Anahtar Kelimeler: acil bakım, hastaneler, yaşlı bireyler, birey-merkezli bakım


Serap Bulduk, Hacer Çetin, Esra Usta. Is Individual-Centered Approach Possible in Elderly Emergency Care?. . 2015; 1(1): 45-50

Corresponding Author: Serap Bulduk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (32 accesses)
 (2242 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN