ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Safe Application Recommendations for Prevention Complicationsin Subcutaneous Drug Injections []
. 2018; 4(2): 108-111 | DOI: 10.5222/jaren.2018.108  

Safe Application Recommendations for Prevention Complicationsin Subcutaneous Drug Injections

Funda Büyükyılmaz1, Yeliz Çulha1, Ahmet Karaman2
1Fundamentals Of Nursing, Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty
2Department Of Surgical Diseases Nursing, Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty

The aim of drug treatment is to maximize the beneficial effects of the drug, to minimize harmfulor side effects. Nurses are responsible for the application of drugs in the light of the principles, by evaluating the individual as an holistically, to monitoring drug response and from education about the drugs that the individual is used. In this situation, nurses have to allocate a significant portion of their daily working time to drug applications. Complications such as local pain, ecchymosis or hematoma sare frequently seen as a result of incorrect administration of subcutaneous injections in which the individual has a self-application requirement and often low-molecular weight heparin, insülin and morphine are implemented, as well as being implemented by the nurses in the clinical setting. In reducing these problems, it is very important that the individual's developmental characteristics, health status, and ensuring the patient safety. This article aims to propose a recommendation for "safe injection applications" in the light of there search results related to the problem of preventing adverse effects on subcutaneous injection applications.

Keywords: Drug applications, subcutaneous administration, safe injection.


Subkütan İlaç Enjeksiyonlarında Komplikasyonların Önlenmesine İlişkin Güvenli Uygulama Önerileri

Funda Büyükyılmaz1, Yeliz Çulha1, Ahmet Karaman2
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi,cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

İlaç tedavisinin amacı, ilacın yararlı etkilerini en üst düzeye çıkarmak, zararlı ya da yan etkilerini en aza indirmektir. Hemşireler; ilaçların doğru ilkeler ışığında uygulanmasından, bireyin bütüncül olarak değerlendirilerek ilaca yanıtlarının izlenmesinden ve bireyin kullandığı/kullanacağı ilaçlar konusunda eğitiminden sorumludur. Bu doğrultuda hemşireler günlük çalışma zamanlarının önemli bir bölümünü ilaç uygulamalarına ayırmak durumunda kalmaktadır. Klinik ortamda hemşireler tarafından uygulanmasının yanı sıra bireyin kendi kendine uygulama zorunluluğu olan ve düşük molekül ağırlıklı heparin, insülin ve morfin gibi ilaçların uygulandığı subkütan enjeksiyonların hatalı uygulanması sonucunda bölgesel ağrı, ekimoz ya da hematom gibi komplikasyonlar sıklıkla görülmektedir. Bu sorunların azaltılmasında bireyin bireysel, gelişimsel özelliklerinin, sağlık durumunun dikkate alınması ve hasta güvenliğinin sağlanmasını oldukça önemlidir. Bu makale, subkütan enjeksiyon uygulamalarına bağlı istenmeyen etkileri önlemede konu ile ilgili araştırma sonuçları doğrultusunda “güvenli enjeksiyon uygulamaları”na ilişkin önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İlaç uygulamaları, subkütan uygulama, güvenli enjeksiyon.


Funda Büyükyılmaz, Yeliz Çulha, Ahmet Karaman. Safe Application Recommendations for Prevention Complicationsin Subcutaneous Drug Injections. . 2018; 4(2): 108-111

Corresponding Author: Yeliz Çulha, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (8783 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN