ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Toılet Traınıng ın Chıldren and Used Methods []
. 2018; 4(1): 59-64 | DOI: 10.5222/jaren.2018.059  

Toılet Traınıng ın Chıldren and Used Methods

Çiğdem Deniz1, Gülay Görak2
1Bağcılar Educational Researche Hospıtal Anesthesıa And Resuscıtatıon Intensıve Care Unıt, İstanbul, Turkey
2Bilim Unıversıty Florence Nıghtıngale Hospıtal Nursıng School, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: One of the most important skills a person learns, can be carried out the toilet training successfully and independently. Toilet training is one of the important developmental tasks of early childhood and also one of the child's behavior, including independence. The toilet training can create a challenging process for families. Each healthy child can gain toilet training without medical treatment. In toilet training, there are many different methods such as the assisted toilet training, the methods require intense discipline, child-orientated approach and experimental approach. Because the level of children’s being ready fluctuates and family dynamics are different, there is no single right recipe. The doctor and nurse who are members of the health care team, should be helpful and directive to the family through this process.
METHODS: yok
RESULTS: yok
DISCUSSION AND CONCLUSION: yok

Keywords: Toilet training, healthy children, early childhood period, nursing


Çocuklarda Tuvalet Eğitimi ve Kullanılan Yöntemler

Çiğdem Deniz1, Gülay Görak2
1Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon Yoğunbakım, İstanbul, Türkiye
2Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bir insanın öğrenebileceği en önemli becerilerden biri, tuvaletini başarılı ve bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmesidir. Tuvalet eğitimi, erken çocukluk döneminin önemli gelişimsel görevlerinden birisi olup, çocuğun bağımsızlık içeren davranışlarındandır. Aileler için ise tuvalet eğitimi zorlayıcı bir süreç yaratabilmektedir. Sağlıklı her çocuk tuvalet eğitimini tıbbi tedaviye gerek kalmadan kazanabilmektedir. Tuvalet eğitiminde yardımlı tuvalet terbiyesinden, yoğun disiplin gerektiren metotlara, çocuk odaklı yaklaşımdan, deneysel yaklaşımlara kadar birçok farklı yöntem vardır. Çocukların hazır olma seviyeleri değişkenlik gösterdiği ve aile dinamikleri farklı olduğu için tek bir doğru reçete yoktur. Sağlık ekibi üyelerinden doktor ve hemşireler bu süreç boyunca ailelerle karşı yardımcı ve yönlendirici olmalıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: yok
BULGULAR: yok
TARTIŞMA ve SONUÇ: yok

Anahtar Kelimeler: Tuvalet eğitimi, sağlıklı çocuk, erken çocukluk dönemi, hemşirelik


Çiğdem Deniz, Gülay Görak. Toılet Traınıng ın Chıldren and Used Methods. . 2018; 4(1): 59-64

Corresponding Author: Çiğdem Deniz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (81 accesses)
 (7826 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN