ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Burden of care in family caregivers of patients with obsessive compulsive disorder and psychoeducation []
. 2017; 3(1): 51-56 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1010  

Burden of care in family caregivers of patients with obsessive compulsive disorder and psychoeducation

Berna Ersoy Özcan1, Gül Ünsal2
1Atatürk State Hospital, Community Mental Health Center, Sinop
2Marmara University Faculty of Health Sciences Nursing Department, Psychiatric Nursing Department, İstanbul, Turkey

Community-based treatments prevailing in mental disorders have resulted in prolonged periods spent with families outside of inpatientinstitutionsandmoreactive role takenbyfamilies in thecare of patients. Undesiredeventsanddifficultiesduetothediseaseaffectfamilymembersandcreatefamilyburden. Theburdenundertakenbythecaregivermaycausedepression, anxiety, burnout, deterioration of physicalhealth, socialisolationandeconomichardship. Obsessivecompulsivedisorder (OCD) is a chronicmentaldisorderranked in the top ten of themostdisablingmedicalconditionsworldwide. Specifically, it is reportedthattheburden of thecaregiver in obsessivecompulsivedisorder is as severe as thatundertaken in schizophreniaorbipolardisorder. Familyinterventionshould not be limitedtoinpatientperiodand it mustkept in mindthatfamiliesneedhelp at everystage of thedisease. Therefore, in obsessivecompulsivedisordercases, there is a clearneedforpsychoeducationalinterventiondirected at familycaregivers. Thisreviewaimsto set forththeimportance of theburden of careundertakenbyfamilycaregivers of patientswithobsessivecompulsivedisorderandpsychoeducationprovidedtothem.

Keywords: Obsessive compulsive disorder, burden of care, family, psychoeducation


Obsesif kompulsif bozukluğu olan hasta yakınlarında bakım yükü ve psikoeğitim

Berna Ersoy Özcan1, Gül Ünsal2
1Atatürk Devlet Hastanesi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Sinop
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Ruhsal bozukluklarda tedavilerin toplum temelli olmaya başlaması, yataklı kurumlar dışında aile içinde geçirilen sürelerin uzamasına ve ailelerin hastaların bakımında daha aktif rol üstlenmelerine neden olmuştur. Hastalıktan dolayı oluşan istenmeyen olaylar ve zorlukların aile üyelerini etkilemesi ile aile yükü oluşmaktadır. Bakım verenin yaşadığı yük, depresyon, anksiyete, tükenmişlik, fiziksel sağlıkta azalma, sosyal izolasyon ve ekonomik güçlükler gibi sonuçlar doğurur. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) kronik ruhsal bir bozukluk olup dünya çapında en önemli sakatlayıcı on tıbbi durumlardan biridir. Özellikle obsesifkompulsif bozukluktaki bakım veren yükünün şizofreni ve bipolar bozukluktakine eşdeğer düzeyde ağır olduğu bildirilmektedir. Ailelere yönelik girişimler hastaneye yatış dönemiyle sınırlı kalmamalı, ailelerin hastalığın her aşamasında yardıma gereksinim duydukları unutulmamalıdır. Bu nedenle obsesifkompulsif bozuklukta hasta yakınlarına yönlendirilmiş psikoeğitimsel müdahaleye açık bir ihtiyaç vardır. Bu derleme, obsesifkompulsif bozukluğu olan hastaların yakınlarındaki bakım yükünün ve hasta yakınlarına yönelik yapılan psikoeğitimin önemini kavramak için ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Obsesif Kompulsif Bozukluk, Bakım yükü, Aile, Psikoeğitim


Berna Ersoy Özcan, Gül Ünsal. Burden of care in family caregivers of patients with obsessive compulsive disorder and psychoeducation. . 2017; 3(1): 51-56

Corresponding Author: Berna Ersoy Özcan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (30 accesses)
 (7968 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN