ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Family of Origin Relations and Codependency in Nurses []
. 2017; 3(2): 60-65 | DOI: 10.5222/jaren.2017.060  

Family of Origin Relations and Codependency in Nurses

Halil İbrahim Ölçüm1, Nuriye Büyükkayacı Duman2
1Hitit University Erol Olcok Research And Training Hospital, Psychiatry Clinic, Corum
2Hitit University Health School

Objective: Codependency defined as "a learned or survival behaviour in dysfunctional families with resulting neglect of one’s own needs and excessively focusing on others". Its known that Codependency has a relation with disorder of parental functionality. The purpose of this study is to examine the effect of family of origin relations to codependency in nurses.
Methods: 232 cases participated in the study. Applied Family of Origin Relations Inventory (FORI) and Nurse Codependency Questionnaire (NCQ) to cases. All statistical analyses were performed using SPSS version 22.0.
Findings: The average age of 232 subjects took part in this study were 29,71±8,76. 90.5% of the subjects were female, 9.5% were male. The average FORI points of subjects were 12,75±3.64; the average “NCQ entire” points were 67,35±12,72; the average “codependent caretaking” sub-scale points were 38,49±9,29; the average “lack of voice” points were 28,85±5,61. There was a significant positive correlation (r=.153, p=.020) between FORI-“NCQ entire” points and high level significant positive correlation (r=.239, p=.000) between FORI-“NCQ lack of voice” sub-scale points.
Results: In this study we have come to the conclusion that the nurses’ problematic relationship with their origin family has a relation with the high co-dependency and lack of expression.

Keywords: codependency, nurses, family of origin


Hemşirelerde Kök Aileyle İlişkiler ve Karşılıklı Bağımlılık

Halil İbrahim Ölçüm1, Nuriye Büyükkayacı Duman2
1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Çorum
2Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Amaç: Karşılıklı bağımlılık “işlevi bozuk ailelerden getirilen veya öğrenilen, kişinin kendi ihtiyaçlarını ihmal etmesi ve başkalarına aşırı odaklanmasıyla sonuçlanan bir davranış” şeklinde tanımlanmaktadır. Karşılıklı bağımlılığın, aile işlevselliğinin bozukluğuyla ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, hemşirelerde kök aile ilişkilerinin karşılıklı bağımlılığa etkisini incelemektir.
Yöntem: Çalışmaya 232 olgu alındı. Olgulara Kök Aile İlişkileri Envanteri(KAİE) ve Hemşire Karşılıklı Bağımlılık Ölçeği(HKBÖ) uygulandı. Tüm istatistiksel analizler SPSS 22.0 kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan 232 olgunun yaş ortalaması 29,71 ± 8,76’ydı. Olguların %90,5’inin kadındı. Olguların KAİE puan ortalaması 12,75±3,64; HKBÖ puan ortalaması 67,35±12,72; bağımlı bakım alt ölçeği puan ortalaması 38,49±9,29; ifade eksikliği alt ölçeği puan ortalaması 28,85±5,61’idi. Olguların KAİE - HKBÖ toplam puanları arasında anlamlı (r=.153, p=.020), KAİE - HKBÖ ifade eksikliği alt ölçek puanları arasında ise ileri düzeyde anlamlı (r=.239, p=.000) pozitif yönlü bir ilişki saptandı.
Sonuçlar: Bu çalışmada hemşirelerde sağlıksız kök aile ile ilişkilerin, karşılıklı bağımlılık ve ifade eksikliği düzeyinin yüksek olmasıyla ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: karşılıklı bağımlılık, hemşire, kök aile


Halil İbrahim Ölçüm, Nuriye Büyükkayacı Duman. Family of Origin Relations and Codependency in Nurses. . 2017; 3(2): 60-65

Corresponding Author: Halil İbrahim Ölçüm, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (37 accesses)
 (1597 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN