ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
The Psychological Problems Terror Vıctıms Lived []
. 2017; 3(1): 6-9 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1002  

The Psychological Problems Terror Vıctıms Lived

Sakine Aktaş1, Bahattin Bulduk2, Hakan Orakçı2
1Yuzuncu Yıl University, Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry
2Yuzuncu Yıl University, Van Health School, Nursing Department

Terror refers to a state of fearful action that creates an agony in people. Terrorism is a way of adopting organized, systematic and continuous acts of terrorism as a method to change the current situation from illegal ways for political purposes.Terrorist incidents are those that cause intense trauma in individuals. Trauma, mental health; Is defined as the situation in which one knows and uses the balance in daily life and causes a crisis reaction. In addition to being directly exposed to traumatic events, families, relatives, helpers and volunteers and individuals who follow the effects of the incident medically can also be indirectly exposed to trauma. Among people who have witnessed terrorist attacks it has been observed the problems like Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), panic attacks and similar mental problems. Among victims, mental problems like anxiety, fear, anger, guilt, anxiety, helplessness and despair, tension, fatigue, sleeping problems, eating disorders, irregularities in heartbeats and sudden starts, discomfort, insecurity, self-rejection or loneliness are observed. The subject of the study is the discussion of the mental problems experienced by individuals who have been directly or indirectly exposed to terrorist incidents.

Keywords: Psychological problems, Terror victims, Trauma.


Terör Mağdurlarının Yaşadıkları Ruhsal Sorunlar

Sakine Aktaş1, Bahattin Bulduk2, Hakan Orakçı2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

Terör, bireylerde yılgınlıkla birlikte aşırı. korku oluşturan eylem durumunu ifade eder. Terörizm ise siyasi hedeflere ulaşabilmek adına var olan sistemi illegal usullerle değiştirmek için, sürekli ve sistemli olarak terör hareketlerine başvurmayı bir metod olarak ele alma durumudur. Terör olayları bireylerde yoğun travmaya sebep olan olgulardır. Travma, ruh sağlığı alanında; kişinin günlük yaşamında bildiği ve kullandığı dengeyi bozan ve bir kriz reaksiyonu ortaya çıkaran durum olarak tanımlanmaktadır. Travmatik olaylardan sonra. olaya doğrudan maruz kalanlar dışında, aileleri, yakınları, yardım. çalışanları ve gönüllüler ile olayın. etkilerini medyadan takip. eden bireylerin de travmaya. dolaylı olarak maruz. kaldığı söylenebilir. Terörist saldırılara tanık olmuş kişilerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), panik atak ve benzeri ruhsal sorunlar yaşandığı ortaya konmuştur. Mağdurlarda şok, korku, öfke., suçluluk, kaygı, çaresizlik. ve umutsuzluk, gerginlik., yorgunluk, uyku sorunları, yeme. bozuklukları, kalp atışlarında düzensizlik. ve ani irkilmeler, huzursuzluk, güvensizlik, gibi. ruhsal sorunlar görülmektedir. Bu derlemede terör olaylarına doğrudan veya dolaylı biçimde maruz kalmış bireylerin yaşadıkları ruhsal sorunlar ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik sorunlar, Terör mağdurları, Travma


Sakine Aktaş, Bahattin Bulduk, Hakan Orakçı. The Psychological Problems Terror Vıctıms Lived. . 2017; 3(1): 6-9

Corresponding Author: Sakine Aktaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (26 accesses)
 (2213 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN