ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 8 Issue: 2 Year : 2022
 
Evaluation of the Complaints Received by Istanbul Provincial Directorate of Health Services - Directorate for Public Health []
. 2016; 2(2): 75-83 | DOI: 10.5222/jaren.2016.075  

Evaluation of the Complaints Received by Istanbul Provincial Directorate of Health Services - Directorate for Public Health

Neşe Kıskaç, Hamdiye Banu Katran
Gaziosmanpaşa Taksim Education And Research Hospitol, İstanbul, Turkey

Objective: One of the best ways to determine patient satisfaction
and the inadequacies of hospitals is to evaluate
complaints. Evaluation of complaints is important for the
maximization of patient satisfaction. In addition, identification
of operational deficiencies and correction of deficiencies
must be planned. The aim of this study is to determine
how the complaints are evaluated in public hospitals and
what should be planned in hospitals according to the
results of the complaints.
Method: As a research sampling, 700 complaints which
were sent to the Istanbul Provincial Directorate of Health
for Public Health in 2011, were reviewed. The complaints
were reviewed based on a questionnaire consisting of 5
questions. Information on the identity of the patient who
made the complaint, the type of the hospital which was the
subject of the complaint, the topic of the complaint, the
consequences of the complaint, and the regulations implemented
according to the consequences of the complaint
were gathered. The complaints sent via e-mails were excluded
from the study.
Results: According to the results of research, 68.2% of the
complaints were submitted by the patients themselves, and
68.3% of the complaints were related to Training and
Research Hospitals. Besides, 36.7% of the complaints were
related to physicians, and In 50% of the complaints, the
complainants’ claims were found to be unfair (any procedure
was not implemented). According to the results of the
complaints, physical amndments (max. 30) were done in
the hospitals.
Conclusion: When the research results were analyzed, it
was observed that the hospitals failed to serve higher patient
circulation in the Istanbul Metropolitan, complaints are
not evaluated adequately, hospitals fail to correct their
shortcomings determined based on the results of the complaints.
Increasing awaraness of hospital personnel and
patients about patient rights, and employment of the qualified
personnel, are seen as a solution so as to decrease the
number of the complaints.

Keywords: Patient rights, Patient Satisfaction, Complaints


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne Ulaşan Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

Neşe Kıskaç, Hamdiye Banu Katran
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hasta memnuniyetinin ve hastanelerin eksikliklerinin belirlenmesinde en iyi yöntemlerden biri şikâyetlerin değerlendirilmesidir. Şikâyetlerin değerlendirilmesi; hasta memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için önemlidir. Bununla birlikte işleyişteki eksikliklerin belirlenmesi ve belirlenen eksikliklerin düzeltilebilmesi için planlamaların yapılması gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı kamu hastanelerinde şikâyetlerin nasıl değerlendirildiği ve şikâyetlerin sonucuna göre hastanelerde nelerin planlandığını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma örneklemi olarak, 2011 yılına ait İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Yataklı Sağlık Hizmetlerine ulaşan 700 adet şikâyet başvurusu taranmıştır. Başvurular 5 soruluk bir anket ile incelenmiştir. Anket sonuçlarından, şikâyetin kim tarafından yapıldığı, hangi tür hastane ile ilgili olduğu, şikâyetin konusu, şikâyetin nasıl sonuçlandığı ve şikâyetin sonucuna göre hastanelerde ne gibi düzenlemelerin yapıldığına ilişkin bilgiler toplanmıştır. E-posta yolu ile gelen başvurular araştırmanın dışında tutulmuştur.
BULGULAR: Araştırma sonucuna göre; şikayet başvurusunu % 68.2 oranla hastanın kendisinin yaptığı, şikayetlerin % 68.3 oranıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili olduğu, şikayetlerin en yüksek oranla %36.7’sinin hekim ile ilgili olduğu, başvuruların %50’sinde şikayetçinin haksız (herhangi bir işlem yapılmadı) bulunduğu, şikayetlerin sonucuna göre hastanelerin en yüksek oranda (%30) hastanede fiziksel düzenlemelerin yapıldığı belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonuçları incelendiğinde, İstanbul ilinin hasta yoğunluğuna istinaden, hastanelerin yetersiz kaldığı, şikâyetlerin yeterli değerlendirilemediği, şikâyet sonucuna göre hastanelerin eksik yönlerini düzeltmede yetersiz kaldığı gözlemlenmektedir. Hastanede görevli personelin ve hastaların hasta hakları konusunda bilinçlendirilerek, kalifiye eleman istihdamında bulunması, bir çözüm olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Hakları, Hasta Memnuniyeti, Şikâyetler


Neşe Kıskaç, Hamdiye Banu Katran. Evaluation of the Complaints Received by Istanbul Provincial Directorate of Health Services - Directorate for Public Health. . 2016; 2(2): 75-83

Corresponding Author: Neşe Kıskaç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (14 accesses)
 (1365 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN