ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 8 Issue: 1 Year : 2022
 
Technology in Diabetes and Diabetic Foot Education - Mobile Education []
. 2017; 3(2): 101-108 | DOI: 10.5222/jaren.2017.101  

Technology in Diabetes and Diabetic Foot Education - Mobile Education

Berna Orhan, Nefise Bahçecik
Marmara University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department,Istanbul

Introductıon: Diabetes mellitus (DM) is a chronic metabolic disease which the organism cannot benefit from carbohydrates, oils and proteins adequately because of the insulin deficiency or defects under the thumb of insulin and requires continuous medical care. DM is a major health problem because of some features of it as increasing frequency, causing acute and chronic complications that increase mortality and morbidity while its follow-up and treatment is out of control and economic burden placed by it on individuals and society. It is one of the most common complications of diabetes is diabetic foot. Apart from the risk of amputation, increased morbidity, is a major socio-economic problems that cause deterioration of the quality of life of patients and higher treatment costs.
Diabetes, diabetic foot care and taking preventive measures is a situation that patient should continue throughout the life. The person should manage diabetic care by him/herself, make lifestyle changes and undertake the daily foot care responsibility.
The use of technology in education is an important opportunity in terms of meeting the needs. The education that will be consisted of diabetic care, diabetic foot care prepared in accordance with needs technology and mobile applications for protective measures as an alternative to the usual training; is quite important with regard to reaching easily to the information by patients managing the own foot care by individuals and their self-sufficiency. This article emphasizes the importance of technology and mobile education for targeted diabetic persons.
Conclusıon: Thanks to the training used in technology and mobile applications, education on diabetes management, diabetic foot care and preventive care is provided to the patients in an environment where they want, independent of time and space. It is thought that the use of these trainings will be more convenient and convenient for the patient.

Keywords: Diabetic Foot Ulcers, Mobile Education, Tele-Medicine


Diyabet ve Diyabetik Ayak Eğitiminde Teknoloji - Mobil Eğitim

Berna Orhan, Nefise Bahçecik
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,İstanbul

Giriş: Diabetes Mellitus (DM), insülin eksikliği ya da insülin etkisindeki defektler nedeniyle organizmanın karbonhidrat, yağ ve proteinlerden yeterince yararlanamadığı, sürekli tıbbi bakım gerektiren, kronik bir metabolizma hastalığıdır. DM giderek artan sıklığı, izlem ve tedavisinin kontrolsüz kaldığı durumlarda mortalite ve morbiditeyi artırıcı akut ve kronik komplikasyonlara yol açması, bireye ve topluma getirdiği ekonomik yükler nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Diyabetin komplikasyonları arasında en sık karşılaşılanlardan bir tanesi de diyabetik ayaktır. Amputasyon riski dışında, morbiditenin artmasına, hastaların yaşam kalitelerinin bozulmasına ve yüksek tedavi maliyetlerine neden olan önemli bir sosyo ekonomik sorundur.
Diyabet, diyabetik ayak bakımı ve koruyucu önlemlerin alınması hastanın yaşam boyunca sürdürmesi gereken bir durumdur. Bireyin bakımı kendisinin yönetmesi, yaşam şekli değişikliği haline getirmesi ve günlük ayak bakım sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle diyabette eğitim büyük önem arz etmektedir.
Eğitimde teknolojinin kullanımı, ihtiyaçların karşılanması bakımından önemli bir fırsattır. Alışılmış eğitimlere alternatif olarak, ihtiyaca uygun hazırlamış, diyabet, diyabetik ayak bakımı ve koruyucu önlemlere yönelik teknoloji ve mobil uygulama ile oluşturulacak eğitim; hastaların bilgiye kolay ulaşabilmesi, bireylerin kendi ayak bakımlarını yönetmeleri ve öz yeterlilikleri açısından oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı, diyabetli bireyler için geliştirilen teknoloji ve mobil eğitimin önemini vurgulamaktır.
Sonuç: Teknoloji ve mobil uygulamaların kullanıldığı eğitim sayesinde, diyabetik ayak bakımı ve koruyucu önlemlere yönelik verilen eğitimi hastaların istedikleri ortamda, zaman ve mekândan bağımsız olarak almaları sağlanır. Bu eğitimlerin kullanılmasının hasta açısından daha konforlu ve kullanışlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik Ayak Yarası, Mobil Eğitim, Tele Sağlık


Berna Orhan, Nefise Bahçecik. Technology in Diabetes and Diabetic Foot Education - Mobile Education. . 2017; 3(2): 101-108

Corresponding Author: Berna Orhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (61 accesses)
 (2369 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO Academic Search Complate. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN