ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Impact of Father's Socio-Demographic Characteristics on Partner Support and Breastfeeding Success []
. 2020; 6(1): 109-116 | DOI: 10.5222/jaren.2020.68552  

Impact of Father's Socio-Demographic Characteristics on Partner Support and Breastfeeding Success

Ayşe Metin1, Sevin Altınkaynak2
1Yenidoğan Intensive Care Unit Clinical Training Nurse, Acıbadem Kocaeli Hospital, Kocaeli
2Department Of Pediatric Nursing Faculty of Health Sciences, Sakarya University, Sakarya

Objectives: This study is planned to evalute the impact of father's socio-demographic characteristics on partner support and breastfeeding success.
Methods: Descriptive and cross-sectional study, 78 fathers who work at private day care home and have 0- 24 monthly babies or fathers who bring to 0-24 monthly babies in this day care home were included in the study between May-November 2017. A questionnaire including 20 questions were filled by voluntereed fathers. In analysis of the data, percentage, arithmetic average, frequency and Chi-Square Test were used.
Results: It was found that the fathers aged 20-30 years, graduated from university, live in urban area, have one child, have higher economic status and have nuclear family were statistically significantly higher rates of getting the pregnancy decision with their wife, go to pregnancy control, participating training programme for father, talking about breastfeeding and benefits with their wife (p<0.05). It was found that the children of fathers who give partner support were breastfed for 6 months and there were statistically significant difference between fathers who gave support for their partners and fathers who did not give any support for their partners (p<0.05).
Conclusion: The study showed that fathers who are between 20-30 years old, graduated from university, live in urban area, have one child, have higher economic status and elementary family supports their partners, looks breatfeeding positive and mothers who are supported by their husbands have higher success on breastfeeding.

Keywords: Mother milk, breastfeeding, support of partner


Babaların Sosyo- Demografik Özelliklerinin Eş Desteği ve Emzirme Başarısına Etkisi

Ayşe Metin1, Sevin Altınkaynak2
1Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Klinik Eğitim Hemşiresi, Acıbadem Kocaeli Hastanesi, Kocaeli
2Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Sakarya

Amaç: Bu çalışma babaların sosyo- demografik özelliklerinin eş desteği ve emzirme başarısına etkisini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel yapılan araştırma, Mayıs - Kasım 2017 tarihleri arasında 0- 24 ay bebeğe sahip özel bir bakım evinde çalışan veya çocuğu bu bakımevinde bakılan 78 baba çalışma kapsamına alınarak gerçekleştirildi. Gönüllü babalara yirmi sorudan oluşan anket formu dolduruldu. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, aritmetik ortalama, frekans ve Ki-kare analizi kullanıldı.
Bulgular: Yaşı 20- 30 yıl, üniversite mezunu, kentsel bölgede yaşayan, tek çocuğa sahip, ekonomik durumu yüksek ve çekirdek aileye sahip olan babaların, gebelik kararını eşi ile birlikte alma, gebelik kontrollerine gitme, baba adayı eğitim programına katılma, eşi ile anne sütü ve yararları hakkında konuşma oranlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekdi (p<0.05). Eş desteği veren babaların çocuklarının tamamı sadece anne sütünü 6 ay aldığı ve eş desteği veren- vermeyen babaların çocuklarının toplam anne sütü alma süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptandı (p<0.05).
Sonuç: Yaşı 20- 30 yıl, üniversite mezunu, kentsel bölgede yaşayan, tek çocuğa sahip, ekonomik durumu yüksek ve çekirdek aileye sahip olan babaların eşlerini desteklediği, emzirmeye olumlu baktığı ve eş desteği alan annelerin emzirme başarılarının yüksek olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, emzirme, eş desteği


Ayşe Metin, Sevin Altınkaynak. Impact of Father's Socio-Demographic Characteristics on Partner Support and Breastfeeding Success. . 2020; 6(1): 109-116

Corresponding Author: Sevin Altınkaynak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (28 accesses)
 (1058 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN