ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Etiology of Postpartum Depression: Culture Effect []
. 2017; 3(1): 10-13 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1003  

Etiology of Postpartum Depression: Culture Effect

Mehmet Cihad Aktaş1, Çağlar Şimşek2, Sakine Aktaş3
1Yüzüncü Yıl University, Van Health College, Nursing Department
2Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital
3Yuzuncu Yıl University, Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry

The postpartum period is the period women are most likely to have psychiatric illnesses. Postpartum mental illnesses can be seen in three different ways: baby blues, postpartum depression and postpartum psychosis. Postpartum Depression is the most common complication of the birth and affects approximately 10%-15% of women who had just gave birth. Biological, psychological and sociocultural factors are reported to be effective in the etiology of postpartum depression. The sociocultural conditions that we mentioned in the etiology of postpartum depression show geographical differences. In many cultures, birth is considered as a period of sensitivity and various traditional practices are being implemented to protect the health of mother and baby. It is believed in the existence of mysterious creatures thought to be influential in people's lives in some extraordinary situations in folk culture. One of the beliefs conveyed from the beginning is the belief in the "alkarısı-albasması". In fact, it is understood that belief in "alkarası" is a belief in "envy" and "postpartum depression" in psychology when it is investigated in relation to real life and science. In this context, it is important for health professionals’ knowledge of beliefs and practices to inform the society about the risks that may arise from paternal period problems in general, and traditional-ceremonial approaches in particular.

Keywords: Culture effect, postpartum, postpartum depression.


Postpartum Depresyonun Etiyolojisi: Kültür Etkisi

Mehmet Cihad Aktaş1, Çağlar Şimşek2, Sakine Aktaş3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
2Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD

Postpartum süreç kadınların ruhsal bozukluklara yakalanma riskinin yüksek olduğu bir dönemdir. Postpartum dönemdeki ruhsal bozukluklar, annelik hüznü (baby blues), postpartum depresyon ve postpartum psikoz olarak farklı şekillerde görülebilmektedir. Postpartum depresyon yeni doğum yapan kadınların yaklaşık %10-15’inde görülmesi sebebiyle sık görülen bir komplikasyondur. Postpartum depresyonun etyolojisinde biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel faktörlerin etkili olduğu bildirilmektedir. Postpartum depresyonun etiyolojisinde bahsettiğimiz sosyokültürel durumlar coğrafi farklılıklar gösterir. Farklı kültürlerde doğum sonrası süreç duyarlı bir dönemi olarak nitelendirilmektedir. Bu süreçte anne ve bebeğin sağlığını korumak için değişik geleneksel uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Halk arasında bazı olağanüstü varlıkların olduğuna ve bu varlıkların insanların yaşamlarına etki ettiğine inanılmaktadır. Aktarılagelen inanmalardan biri de alkarısı-albasması inanmasıdır. Aslında“alkarısı’’inanmalarının gerçek yaşam ve bilimle ilgisi araştırıldığında tıpta ve psikolojideki “postpartum depresyon” ile ilgili bir inanma olduğu anlaşılmaktadır. Bu anlamda sağlık çalışanlarının bu kültürel inanışları ve uygulamaları bilmesi gerekmektedir. Bu durum toplumun loğusalık dönemine yönelik geleneksel yaklaşımların oluşturduğu riskler açısından bilgilendirilmesi noktasında önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğum sonrası, kültür etkisi, postpartum depresyon


Mehmet Cihad Aktaş, Çağlar Şimşek, Sakine Aktaş. Etiology of Postpartum Depression: Culture Effect. . 2017; 3(1): 10-13

Corresponding Author: Mehmet Cihad Aktaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (30 accesses)
 (2907 downloaded)




*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete.



 
Search



 
Copyright © 2022 JAREN