ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Current Approaches ın the Postoperative Care of Prostate Cancer []
. 2019; 5(1): 81-89 | DOI: 10.5222/jaren.2019.76588  

Current Approaches ın the Postoperative Care of Prostate Cancer

Ezgi Seyhan Ak, Ayfer Özbaş
Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Surgical Nursing Department, Istanbul

Prostate cancer, a multifaceted disease with genetic and environmental factors in its etiology, is the 5th most common cause of cancer deaths in males, being the most commonly diagnosed type of cancer in males. Prostate cancer is a serious public health problem in the world and requires a professional approach to its treatment and care. Although there are several conservative treatments for its treatment, surgical treatment is considered as the gold standard and the primary treatment option in the management of early stage prostate cancer. Nursing interventions after prostate surgery focus on pain control, care of urinary catheters, maintenance of proper nutrition and hydration, maintenance of activity and exercise, training of pelvic muscle exercise, informing the patient, and providing training and psychosocial counseling for signs and symptoms of post-operative complications. To achieve the best patient outcomes after prostate surgery, systematic and evidence-based nursing care practices should be preferred. It may be suggested that nurses contribute to the literature by participating in these studies.

Keywords: prostate cancer, postoperative nursing care, current approach


Prostat Kanserinin Ameliyat Sonrası Bakımında Güncel Yaklaşımlar

Ezgi Seyhan Ak, Ayfer Özbaş
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Anablim Dalı, İstanbul

Etiyolojisinde genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı çok yönlü bir hastalık olan prostat kanseri, erkeklerde en sık tanı konan kanser türü olmakla birlikte aynı zamanda erkeklerde kanser ölümlerinin de 5. en yaygın nedenidir. Prostat kanseri dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olmakla birlikte tedavi ve bakımı profesyonel yaklaşım gerektirmektedir. Tedavisinde çeşitli konservatif tedaviler olmasına karışın, cerrahi tedavi, erken evre prostat kanserinin yönetiminde altın standart ve birincil tedavi seçeneği olarak düşünülmektedir. Prostat ameliyatı sonrası hemşirelik girişimleri, ağrı kontrolü, üriner kateter bakımı, uygun beslenme ve hidrasyonunun sağlanması, aktivite- egzersizin sürdürülmesi, pelvik kas egzersiz eğitimi, hastanın bilgilendirilmesi, ameliyat sonrası komplikasyonların belirti ve bulgularına yönelik eğitim ve psikososyal danışmanlık verilmesine odaklanmaktadır. Prostat ameliyatı sonrası en iyi hasta sonuçlarına ulaşmada sistematik ve kanıta dayalı hemşirelik bakımı uygulamaları tercih edilmelidir. Hemşirelerin bu konuda yapılan çalışmalara katılarak literatüre katkı sağlamaları önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: prostat kanseri, ameliyat sonrası hemşirelik bakımı, güncel yaklaşım


Ezgi Seyhan Ak, Ayfer Özbaş. Current Approaches ın the Postoperative Care of Prostate Cancer. . 2019; 5(1): 81-89

Corresponding Author: Ezgi Seyhan Ak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (10 accesses)
 (5416 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN