ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Grow With Lullabies []
. 2017; 3(1): 28-32 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1006  

Grow With Lullabies

Semra Karaca, Esen Öngün
Marmara University, Health Sciences Faculty, Department of Psychiatric Nursing

The Mothers saying lullabies to their babies is as old as the history of mankind. Mothers utilised to lullabies in order to make their babies sleep and soothe them in every culture and every language. It is known that lullabies, which are the first song types that babies hear, support psychosocial, language and cognitive development. Begining with the pregnancy period, nurses who care for both mother and baby can benefit from the lullabies. Also nurses can benefit from lullabies to actively involve the mother in baby care. In this article lullabies are handled in terms of mother and baby and the relationship with nursing care is discussed.

Keywords: Lullabies, baby, nursing.


Ninnilerle Büyümek

Semra Karaca, Esen Öngün
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği ABD

Annelerin bebeklerine ninniler söylemesi insanlık tarihi kadar eskidir. Her kültürde ve her dilde anneler çoğunlukla bebeklerini uyuturken bazen de onları sakinleştirmeye çalışırken ninnilerden faydalanmışlardır. Bebeklerin duyduğu ilk şarkı türleri olan ninnilerin psikososyal gelişime katkı sağladığı, dil gelişimini ve bilişsel gelişimi desteklediği bilinmektedir. Gebelik döneminden başlayarak hem anne hem de bebeğe bakım veren hemşirelerin ninnilerin gücünden faydalanabileceği ve bakımlarına anneyi de aktif olarak dahil etmekte kullanabilecekleri düşünülebilir. Bu makalede ninniler anne ve bebek açısından ele alınmış ve hemşirelik bakımı ile ilişkisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ninniler, bebek, hemşirelik.


Semra Karaca, Esen Öngün. Grow With Lullabies. . 2017; 3(1): 28-32

Corresponding Author: Esen Öngün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (25 accesses)
 (1841 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN