ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Knowledge Levels and Opinions of Nursing Students about Sexually Transmitted Infections []
. 2017; 3(3): 129-136 | DOI: 10.5222/jaren.2017.129  

Knowledge Levels and Opinions of Nursing Students about Sexually Transmitted Infections

Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
Faculty of Health Sciences, Pamukkale Üniversity,Denizli, Turkey

Objective: This study was carried out in order to determine the knowledge and opinions about sexually transmitted infections (STIs) of nursing students who attend education at health school. Method: The study was planned as a cross-descriptive study in order to determine the knowledge about sexually transmitted infections of nursing students who will work in the health field. The universe of research, nursing students who attend education at health school at the time of the study were formed (N = 660). 73% of the universe (n: 481) was reached. Data collection form prepared by researchers in the direction of the literature and a total of 25 question were used. First of all, after informing the students about the purpose of the research, students who accepted to participate in the study were collected by applying the questionnaire.
Findings: The average age of the participants was 20.32 ± 1.70 years and the majority (76.9%) were 35 females. 60.5% of the students stated that they have knowledge about STIs, and 44.1% stated that they need to know about sexually transmitted infections. 24,1% of the students stated that sexually transmitted infections were not transmitted by any means other than sexual intercourse and 19,5% stated that they would not be able to refer to the doctor easily if there were suspicions about sexually transmitted infections. It has been determined that as the classes of students increase, their knowledge of STIs increases.
Conclusion: As a result of the research, it has been determined that the students do not have enough knowledge about sexually transmitted infections. It is very important that nursing students who will work in the field of health after graduation have sufficient and accurate knowledge of STIs.

Keywords: sexually transmitted infections, student, knowledge


Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri

Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Denizli

Amaç: Bu çalışma sağlık yüksekokulunda eğitim öğretim gören hemşirelik öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) konusundaki bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem: Araştırma sağlık alanında çalışacak olan hemşirelik öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusundaki bilgilerini belirlemek amacıyla kesitsel-tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, çalışmanın yapıldığı tarihlerde sağlık yüksekokulunda eğitim almakta olan hemşirelik öğrencileri (N=660) oluşturmuştur. Evrenin % 73’üne (n: 481) ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan ve toplam 25 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır.
Veriler sınıf ortamında, öncelikle öğrencilere araştırmanın amacı hakkında bilgi verildikten sonra, çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilere anket formu uygulanarak toplandı. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,32 ± 1,70 yıl ve çoğunluğu (%76,9) kadındır. Öğrencilerin %60,5’i CYBE konusunda bilgisi olduğunu, %44,1’i cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusunda bilgi edinme ihtiyacı olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin %24,1’i cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların cinsel ilişki dışında başka bir yolla bulaşmadığı şeklinde yanıt vermiş, %19,5’ i cinsel ilişki ile bulaşan enfeksiyonlarla ilgili şüpheleri olursa doktora rahatlıkla başvuramayacaklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin sınıfları yükseldikçe CYBE konusunda bilgi sahibi olma durumlarının arttığı saptanmıştır.
Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusunda yeterli bilgilerinin olmadığı saptanmıştır. Mezuniyet sonrasında sağlık alanında çalışacak olan hemşirelik öğrencilerinin CYBE konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olmaları son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, öğrenci, bilgi


Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan. Knowledge Levels and Opinions of Nursing Students about Sexually Transmitted Infections. . 2017; 3(3): 129-136

Corresponding Author: Çiğdem Erdoğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (57 accesses)
 (3469 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN