ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Mental Disorders Following Acute Myocardial Infarction []
. 2017; 3(1): 24-27 | DOI: 10.5222/jaren.2017.1005  

Mental Disorders Following Acute Myocardial Infarction

Bahattin Bulduk1, Mehmet Cihad Aktaş1, Mehmet Bulduk2
1Yuzuncu Yıl University, Van Health School, Nursing Department
2Yüzüncü Yıl University, Erciş Vocational School, Department of Child Development

Myocardial infarction is due to the occlusion of the coronary arteries that feed the heart, resulting in insufficient blood supply to the heart muscle and eventual necrosis of the heart. Acute myocardial infarction (AMI) is a serious public health problem because it is a disease that can result in death, usually seen in all age groups and after the occurrence of serious complications. Psychological problems are known to cause cardiovascular problems, and it is known that the presence of heart diseases will also cause psychiatric problems. Psychological and behavioral reactions are expected before and after AMI. It should not be forgotten that these reactions must be taken seriously and medically treated. Studies show that anxiety, depression and stress symptoms are seen in individuals after AMI. The purpose of writing this article is to bring the mental disorders that the AMI can have on people once again to the agenda.

Keywords: AMI, Anxiety, Depression, Stress


Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Ruhsal Bozukluklar

Bahattin Bulduk1, Mehmet Cihad Aktaş1, Mehmet Bulduk2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı

Miyokard İnfarktüs, kalbi besleyen koroner arterlerin tıkanmasına bağlı olarak kalp kasının yeterince kanlanmaması ve sonuçta kalp dokusunda nekroz oluşmasıdır. Akut miyokard infarktüsü (AMİ), ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olması, genellikle her yaş grubunda görülmesi ve sonrasında ciddi komplikasyonların oluşmasından dolayı önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Psikolojik sorunlar insanların, kardiyovasküler problemler yaşamalarına sebep olabileceği gibi, kalp hastalıklarının varlığının da psikiyatrik sorunların oluşumuna neden olacağı bilinmektedir. AMİ öncesi ve sonrası kişilerde ruhsal ve davranışsal tepkilerin olması beklenmektedir. Bu tepkilerin ciddiye alınması ve tıbbi açıdan tedavi edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Yapılan çalışmalar AMİ sonrası bireylerde anksiyete, depresyon ve stres belirtilerinin görüldüğünü bildirmektedir. Bu makalenin yazılma amacı dünyadaki bir numaralı ölüm sebebi olan AMİ'ın insanlar üzerindeki oluşturabileceği ruhsal bozuklukları bir kez daha gündeme getirmektir.

Anahtar Kelimeler: AMİ, Anksiyete, Depresyon, Stres.


Bahattin Bulduk, Mehmet Cihad Aktaş, Mehmet Bulduk. Mental Disorders Following Acute Myocardial Infarction. . 2017; 3(1): 24-27

Corresponding Author: Bahattin Bulduk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (36 accesses)
 (5335 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN