ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
“Nursing Faculty Students Opinions and Practices Towards Stigma to People with Disabilities” []
. 2017; 3(3): 145-152 | DOI: 10.5222/jaren.2017.145  

“Nursing Faculty Students Opinions and Practices Towards Stigma to People with Disabilities”

Tuba Çömez1, Nihan Altan Sarıkaya2
1Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty, Mental Health and Psychiatric Nursing Department, Istanbul, Turkey
2Trakya University Faculty of Health Sciences, Mental Health and Psychiatric Nursing Department, Edirne, Turkey

Objective: People with disabilities have been exposed to exclusion and stigma for years. This study was carried out to determine the opinions and practices nursing students towards disabled people who they will be future nurse and responsible health care to disabled people who 8.5 million disabled people live in our community.
Method: The study was conducted between February-March 2015 with a nursing students of a state university. While the study population consisted of 1071 students who were studying a nursing department, the sample of the study was composed of 358 students selected by the unlikely sampling method to represent the universe. The data of this descriptive and cross-sectional study were collected with a structured form which is consist of 41 questions and developed by the researchers in line the literature. Data of the study were analyzed by descriptive analyzes and chi-square test.
Results: There was a statistically significant relationship between the fact that the participated students who were socio-demographic characteristics and they want to be nurses of the disabled patient (p<0,05). There was no statistically significant relationship between the burden care of disabled people and students socio-demographic characteristics (p>0,05) but there was a statistically significant relation between the working status of the students and burden care the disabled patient. It was determined the working students thought that the burden care of disabled patients was higher than other patients (p<0,05).
Conclusion: Students’ opinions and practices are often positive towards disabled people however it was found that working students thinking handicap cause to increase the burden care. Also it was determined that disabled people are ignored by society and they were approached with a sense of pity. It was found that students want to be disabled people' nurses by giving care to disabled patients and they haven’t been discriminate and stigma.

Keywords: Disabled person, stigma, university student


“Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Engelli Bireyleri Damgalamaya İlişkin Düşünceleri ve Uygulamaları”

Tuba Çömez1, Nihan Altan Sarıkaya2
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

ÖZ
Amaç: Engelli bireyler toplum içerisinde yıllarca ötekileştirilmiş ve damgalamaya maruz kalmışlardır. Çalışma yaklaşık 8,5 milyon engelli bireyin yaşadığı toplumumuzda engelli bireylere sağlık hizmeti vererek bakımında sorumluluk üstlenecek olan, geleceğin hemşireleri, hemşirelik bölümü öğrencilerinin engelli bireylere yönelik düşünce ve uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma, Şubat–Mart 2015 tarihleri arasında, bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde okuyan öğrenciler ile yapıldı. Çalışmanın evrenini, eğitimini aktif olarak sürdüren 1071 öğrenci oluştururken, örneklemini ise evreni temsil edecek şekilde olasılıksız örneklem yöntemi ile seçilen 358 öğrenci oluşturdu. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen sosyo-demografik özellikler ile engelli bireylere yönelik düşünce ve davranışları içeren 41 soruluk yapılandırılmış form ile toplandı. Çalışmanın verileri, tanımlayıcı analizler ve ki kare testi ile analiz edildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş, cinsiyet, sınıf ve ailede engelli bireyin olması ile engelli hastanın bakımıyla ilgilenerek, engelli hastanın hemşiresi olmayı isteme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,05). Öğrencilerin yaş, cinsiyet, sınıf ve ailede engelli bireyin olması ile engelli hastanın bakım yükünün fazla olması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0,05) öğrencilerin çalışma durumu ile engelli hastanın bakım yükünün fazla olması arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulundu. Aktif olarak çalışan öğrencilerin engelli hastaların bakım yükünün daha fazla olduğunu düşündükleri saptandı (p<0,05).
Sonuç: Hemşirelik fakültesinde okuyan öğrencilerin engelli bireylere yönelik düşünce ve uygulamalarının ağırlıklı olarak olumlu yönde olduğu ancak çalışan öğrencilerin, engelin bakım yükünü artırdığını düşündükleri belirlendi. Ayrıca engelli bireylerin toplum tarafından önemsenmediği ve engelli bireylere acıma duygusu ile yaklaşıldığını düşündükleri saptandı. Öğrencilerin engelli hastaya bakım vererek hemşiresi olmayı istedikleri ve herhangi bir damgalama ve ayrımcılık yapmadığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Engelli birey, damgalama, üniversite öğrencisi


Tuba Çömez, Nihan Altan Sarıkaya. “Nursing Faculty Students Opinions and Practices Towards Stigma to People with Disabilities”. . 2017; 3(3): 145-152

Corresponding Author: Tuba Çömez, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (36 accesses)
 (2588 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN