ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Spiritüalizm Ve Hemşirelik: Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel Bakımın Önemi []
. 2017; 3(1): 37-42 | DOI: 10.5222/jaren.2017.037  

Spiritüalizm Ve Hemşirelik: Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel Bakımın Önemi

Fadime Çınar1, Fatma Eti Aslan2
1Beykent Üniversitesi MYO,İstanbul
2Bahçeşehir Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul

İnsanın ilahi bir ruh ile ilişki araması olarak tanımlanan spiritüalite, bütüncül bakım felsefesinin vazgeçilmez boyutlarından biridir.Her insanın spiritüel bir boyutu vardır.Bu nedenle, yaşamı tehdit eden hastalık gibi olumsuz durumlarda, karşılanması gereken spiritüel gereksinimler ortaya çıkmaktadır. Yoğun bakım üniteleri bütüncül bakımın ön planda olduğu özbakım gereksinimlerini karşılayamayan bireylere tedavi ve bakım girişimlerinin uygulandığı özellikli birimlerdir. Bu kliniklerde yatan hastaların aileleri ve yakın arkadaşları ile bir arada bulunamaması, rutin alışkanlıklarını yapamaması yalnızlık duygularının gelişmesine, yaşama anlam ve değer katan, inançlarının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Yaşam kalitesinin azalmasına neden olan bu durum, yoğun bakım hastalarında spiritüel distres oluşumuna neden olarak manevi destek gereksinimini artırmaktadır. Bu nedenle, yoğun bakım ünite¬lerinde hastaların fiziksel ve psikolojik gereksinimleri ile birlikte spiritüel gereksinimlerinin de karşı-lanması gerekmektedir. Spiritüel gereksinimlerin karşılanması, bütüncül sağlık bakımının sağlanmasında önemlidir. Spiritüel bakım, varoluş krizi yaşayan yoğun bakım hastalarının hastalık ve neden olduğu sorunlarla baş etme ve yaşamı yeniden anlamlandırma yeteneğini artırmaktadır. Ancak, yoğun bakım hemşirelerinin bir çoğu hasta bireyin spiritüel boyutunu göz ardı etmekte ve temel bakım alanlarına entegre etmede yetersiz kalmaktadır. Bu derlemede, hemşirelik bakımının kritik önem taşıdığı yoğun bakım ünitelerinde, hasta bireyin spiritüel gereksinimlerinin belirlenmesinde ve karşılanmasında hemşirelerin sorumluluğunu literatür ışığında tartışmak amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Spiritüalite, Spiritüel Bakım, Yoğun Bakım


Spiritualism And Nursing: The Importance Of Spiritual Care In Intensive Care Patients

Fadime Çınar1, Fatma Eti Aslan2
1beykent university MYO,İstanbul
2Bahçeşehir university

Spirituality is described as one of the most indispensable dimension of the holistic care philosophy which to search relationship between a human own spirit and a divine spirit. There is a spiritual dimension on every individual. Therefore, spirituality reveals as a necessity when fatal disease. Intensive care units a specific clinics where holistic care on foreground, to applied treatment and care interventions for patients who insufficiency on providing self-care. The patients who stayed in intensive care are no together with their friends and family the cause of negative effect on their valuable beliefs and feeling loneliness. Decrease to the quality of life that this situation increases a necessity moral support because of consist of spiritual distress for the patients who stayed in intensive care. Therefore, spirital necessities must be meet together with all the physical and psychological necessities in intensive care units and spiritual care is a part of holistic care. Spiritual care increases ability to give the meaning to life again on patients and existence of crisis experienced on intensive care patients overcomes with fatal disease and cause of problems. But, intensive care nurses frequently to disregard on spiritual dimension of the patient and insufficient to integrate on primary care field. This article emphasized that intensive care nurses have an important role of spiritual care and an enormous assignment. Eventually, spiritual care is indivisible a part of patient care.

Keywords: Spirituality, Spiritual Care, Intensive Care


Fadime Çınar, Fatma Eti Aslan. Spiritualism And Nursing: The Importance Of Spiritual Care In Intensive Care Patients. . 2017; 3(1): 37-42

Sorumlu Yazar: Fadime Çınar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (47 kere görüntülendi)
 (8020 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN