ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Toplumsal Travmalı Bireylerde Psikodramanın Olası Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Anksiyete ve Depresif Belirti Sıklığına Etkisi: 9 Aylık İzlem Çalışması []
. 2020; 6(3): 402-415 | DOI: 10.5222/jaren.2020.03779  

Toplumsal Travmalı Bireylerde Psikodramanın Olası Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Anksiyete ve Depresif Belirti Sıklığına Etkisi: 9 Aylık İzlem Çalışması

Funda Gümüş1, Hülya Deniz2
1Doç. Dr., Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye
2Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Psikiyatrist, Psikodramatist, İstanbul, Türkiye.

Amaç: Bu çalışma, daha önce terör olaylarına maruz kalan bireylerde psikodramanın olası travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve depresif belirti sıklığına etkisini 9. ayda belirlemek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Araştırmada karma yöntem kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerde toplumsal travmaya bağlı, kaçınma, gruba devamsızlık, sosyal 10izolasyon, güvensizlik-güvenli alanın yaratılma ihtiyacı, terk edilmişlik duyguları, kayıp, yas, çaresizlik, suçluluk, umut, şiddet eğilimi, ölüm duygusu, ekonomik problemler, işsizlik, korku, yaşama arzusu, yarım kalmışlık\tamamlanmamışlık duygularının yaşandığı ve psikodrama grubuna getirildiği gözlendi. Psikodrama öncesi ve psikodarama sonrası katılımcıların depresif belirtilerinde anlamlı düzeyde azalma olduğu(p=0,005), olası travma sonrası stres bozukluğu (p=0,17) ve anksiyete belirtilerinde (p=0,21) anlamlı fark olmadığı saptandı.
Sonuç: Toplumsal travmaya maruz kalan bireylerde psikodramanın, bireylerin travmaya bağlı yaşadıkları duyguların açığa çıkarılıp çalışılabildiği ve bireylerdeki depresif belirtilerin azaltılmasında etkili olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Terör, travma, depresif belirti, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu.


The Effect of Psychodrama on the Frequency of Posttraumatic Stress Disorder, Anxiety and Depressive Symptoms in Individuals with Social Trauma: 9 Month Follow-Up Study

Funda Gümüş1, Hülya Deniz2
1Rn, Phd, Associate Professor Of Psychiatric Nursing, Atatürk School Of Health, Department Of Nursing, University Of Dicle, Diyarbakir, Turkey.
2Dr. Abdulkadir Ozbek Psychodrama Institute, Psychiatrist, Psychodramatist, Istanbul, Turkey.

Objective: The study aimed to determine the effectiveness of psychodrama on post-traumatic stress disorder, anxiety and depressive symptom frequency on the individual who had previously been exposed 25 to a long-term terror event during 9-months follow-up period.
Methods: The study has been realized both in qualitative and quantitative settings.(Pre-test and post-test semi-experimental)
Results: It has been determined that individuals experienced avoidance, group absenteeism,social isolation,insecurity-the need to create a safe area,feelings of abandonment,loss, mourning,despair, guiltiness, hope, tendency to violence, feeling of death, economic problems, unemployment, fear, desire due to social trauma and brought to the psychodrama group. It has been determined a decrease at a significant level in the depressive symptoms(p=0,005) of the participants pre and post psychodrama but there is no significant difference in post-traumatic stress disorder(p=0,17) and anxiety symptom(p=0,21).
Conclusion: It has been determined that in individuals who were exposed to social trauma, psychodrama is effective in exposing the feelings and studying on them and on reducing the depressive symptoms. Psychiatric nurses should support the victims of social trauma to share and express feelings via psychodrama.

Keywords: Terror, trauma, depressive symptom, anxiety, post-traumatic stress disorder.


Funda Gümüş, Hülya Deniz. The Effect of Psychodrama on the Frequency of Posttraumatic Stress Disorder, Anxiety and Depressive Symptoms in Individuals with Social Trauma: 9 Month Follow-Up Study. . 2020; 6(3): 402-415

Sorumlu Yazar: Funda Gümüş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (21 kere görüntülendi)
 (594 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN