ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Lomber Disk Herni Cerrahisi Sonrasi Hastalarin Bel Ağrisini Yönetmede Kullandiklari Yöntemler []
. 2020; 6(2): 236-241 | DOI: 10.5222/jaren.2020.06025  

Lomber Disk Herni Cerrahisi Sonrasi Hastalarin Bel Ağrisini Yönetmede Kullandiklari Yöntemler

Seher Ünver
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Amaç: Lomber disk herni, diskte meydana gelen ve en sık görülen semptomu bel ağrısı olan yaygın bir durumdur. Bu çalışmada, lomber disk herni cerrahisi sonrası bel ağrısını yönetebilmek amacıyla hastaların uyguladığı yöntemlerin kullanılma ve yararlılık durumlarını belirlemek amaçlandı. Yöntem: Çalışma, 18 Nisan 2016 ve 14 Aralık 2017 tarihleri arasında, Türkiye'deki bir üniversite hastanesinin nöroşirürji kliniğine yatırılan 99 gönüllü hasta ile yürütüldü. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Ağrı Yönetimi Envanteri ve Görsel Ağrı Ölçeği kullanılarak toplandı. Bulgular: Hastaların ortalama bel ağrısı şiddeti skoru 6,41 ± 2,08 idi. Bel ağrısını hafifletmek için, hastalar tarafından en çok kullanılan ve ağrıyı gidermede en yararlı olduğu belirtilen yöntemin reçeteli ilaç kullanımı olduğu belirlendi. Sonuç: Çalışma bulguları, lomber disk herni cerrahisi sonrası bel ağrısı olan hastaların, reçeteli ilaç kullandıklarını ve bunu faydalı bulduklarını gösterdi. Ağrı kesicilerin sürekli kullanılması durumunda herninin ilerleme belirtileri maskelenebileceğinden, beyin cerrahisi bölümünde çalışan hemşirelerin ameliyat sonrası dönemdeki hastalara ağrının yönetimi hakkında bilgilendirmede bulunması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: bel ağrısı, lomber disk herni, ağrı yönetimi, hasta, cerrahi hemşiresi


Lomber Disk Herni Cerrahisi Sonrası Hastaların Bel Ağrısını Yönetmede Kullandıkları Yöntemler

Seher Ünver
Trakya University, Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Nursing, Edirne, Turkey

Objectives: Lumbar disc herniation is a common condition that occurs within a disc and low back pain is the most common symptom. In this study, it was aimed to evaluate the use and helpfulness of the methods used by patients to manage low back pain after lumbar disc herniation surgery. Methods: This study was carried out with 99 voluntary patients who were hospitalized in the neurosurgery department of a university hospital in Turkey, between 18 April 2016 and 14 December 2017. Data were collected using a Personal Information Form, Pain Management Inventory, and Visual Analog Scale. Results: The mean low back pain severity score of the patients was 6.41 ± 2.08. To relieve low back pain, the most used pain management method and the first method identified by the patients as most helpful in relieving pain was taking prescribed medication. Conclusion: Study findings suggest that patients who suffer low back pain after lumbar disc herniation surgery experiment with prescription medicine and find it helpful. Because ongoing pain medication may mask the symptoms of lumber disc herniation progression, it is important that nurses who work at neurosurgery department should provide sufficient information for the patients about the pain management after surgery.

Keywords: low back pain, lumbar disc herniation, pain management, patient, surgery nurse


Seher Ünver. Lomber Disk Herni Cerrahisi Sonrası Hastaların Bel Ağrısını Yönetmede Kullandıkları Yöntemler. . 2020; 6(2): 236-241

Sorumlu Yazar: Seher Ünver, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (16 kere görüntülendi)
 (65 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved