ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
Gazetelerde Bulunan Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin İncelenmesi []
. 2017; 3(3): 137-144 | DOI: 10.5222/jaren.2017.137  

Gazetelerde Bulunan Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin İncelenmesi

Semra Karaca, Gül Ünsal Barlas, Esen Öngün, Yüksel Can Öz, Gülçin Korkmaz
Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği ABD

Özet
Bu çalışma; medyada yayınlanan kadına yönelik şiddet haberlerini incelemek amacıyla retrospektif olarak yapılmıştır. Taramalar 4–10 Ocak 2017 tarihleri arasında internet aracılığıyla yapılmıştır. 01.01.2013 ile 31.12.2016 tarihleri arasında yayımlanan haftalık tirajı 100.000’in üzerinde olan 14 gazete Google arama motoru ile incelenmiştir. Bu gazetelerden arşivlerine internet aracılığı ile ulaşılabilen ve erişimi ücretsiz olan 10 gazetede “kadına şiddet”, “kadın cinayeti”, “namus ve töre cinayeti”, “eş şiddeti”, “kadın kurban” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Yapılan tarama sonucunda 949 gazete haberinden 770 kadına yönelik şiddet haberi çalışmanın evrenini oluşturmuştur. İncelenen 770 haberden 179’u kadına yönelik şiddet ile ilişkili olmaması, 143’ünün aynı haber olması, 121 haber, şiddeti uygulayan ve şiddet mağduru kadın ile ilgili sosyodemografik verilere yer verilmemiş olması ve 18 haberin incelenen tarihlerden önce gerçekleşmiş olması nedeni ile çıkartılmış olup örneklemi 478 kadına yönelik şiddet haberi oluşturmuştur.
Araştırmanın verileri “Veri Çekme Formu” kullanılarak toplanmış ve tanımlayıcı istatistiksel analizlerle değerlendirilmiştir Yayımlanan haberlerde yer alan şiddet uygulanan 478 kadının yaş ortalaması 29.36±14.8 olup, %56,3'ü evlidir. Kadınların %49,8’inin eşleri tarafından şiddete uğradıkları, %88,5’inin fiziksel şiddete maruz kaldıkları, en fazla haberin %25,9 oranında Marmara Bölgesi’nde ve en çok haberin % 42,1 oranında 2016 yılında yayımlandığı, 2013-1016 yılları arasında şiddet sonucunda kadınların %62,6 (n=299)’sının hayatını kaybetmiş olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: kadın, şiddet, gazete haberi

Anahtar Kelimeler: kadın, şiddet, gazete haberi


Investigation of Violence against Women in the Newspapers

Semra Karaca, Gül Ünsal Barlas, Esen Öngün, Yüksel Can Öz, Gülçin Korkmaz
Department of Psychiatric Nursing,Marmara University, Turkey

Investigation of Violence against Women in the Newspapers
This study was conducted retrospectively in order to examine the news of violence against women published in the media. Data were collected via internet from 4-10 January 2017. The screen of study were made via the internet from January 4 to 10, 2017. 14 newspapers published over the period of 01.01.2013 to 31.12.2016 with over 100.000 weekly circulation were analyzed with Google search engine. These newspapers were screened by using the keywords "violence against women”, "women murder", "honor and moral murder", "husband violence", "woman victim" keywords, which are accessible to the archives through the internet and are accessible for free. As a result of the search, 770 of the 949 newspaper reports have created the universe of working violence against women. It was excludet that 179 of the 770 news items are not related to violence against women, 143 were the same news, 121 news were that the sociodemographic data on offenders and violent women had not been given, and 18 had been done before the examined dates. The sample of study was consisted of 478 reports of violence against women. The data of the study were collected via "Data Collection Form" and evaluated with descriptive statistical analyzes. The average age of the 478 women who were subjected to violence in the published news was 29.36 ± 14.8 and 56.3% were married. 49.8% of the women were subjected to sexual violence by their husbands, 88.5% were exposed to physical violence, the most reported news was published in Marmara Region with 25.9% and the most news was published in 2016 with 42.1% As a result of violence between 2013 and 2016 years, 62.6% (n = 299) of women were found to have lost their lives.
Key words: Women, violence, newspaper news

Keywords: Women, violence, newspaper news


Semra Karaca, Gül Ünsal Barlas, Esen Öngün, Yüksel Can Öz, Gülçin Korkmaz. Investigation of Violence against Women in the Newspapers. . 2017; 3(3): 137-144

Sorumlu Yazar: Semra Karaca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (28 kere görüntülendi)
 (3874 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN